IMM

Institutet för miljömedicin (IMM)

IMM bedriver forskning och utbildning inom miljömedicin, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning.

Foto: Anna Persson,Getty Images

Nyheter från IMM

Nyheter från IMM

Kalender

Kalender

Lediga tjänster