Malin Mattson Molnar

Anknuten till Forskning
Telefon: +46852487561
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Björklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • I am a postdoctoral researcher in work and occupational psychology. My
  research focus is primarily within the fields of leadership, work
  environment, organizational cultures and workplace health and safety. I have
  a PhD from Stockholm University.

Forskningsbeskrivning

 • Mattson Molnar, M., v Thiele Schwarz, U., Hellgren, J., Hasson, H., &

 • Tafvelin, S. (2019). Leading for Safety: A Question of Leadership Focus.
  /Safety and Health at Work/, / //10, 2/ [1], 180–187.
  https://doi.org/10.1016/j.shaw.2018.12.001 [2]
  Mattson Molnar, M. &
 • Petterson, S. (2019). /Organisatoriska risker avseende
  strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen /
  (SSM-rapport SSM2019:13)/./
  / /Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten.
  Lindvall, J., Mattson, M., &
 • Wahlberg, L. (2016).* */Konsekvenser av
  instruktioners utformning och användning/
  (SSM-rapport SSM2015:1574)/./
  / /Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten.
  Mattson, M., Hellgren, J., &
 • Göransson, S. (2015/). /Leader communication
  approaches and patient safety: An integrated model. /Journal of Safety
  Research, 53, / 53–62.
  Torbiörn, I., Mattson, M., &
 • Hellgren, J. (2013). Om acceptans i klara och
  oklara situationer. /Arbetsmarknad och Arbetsliv, 4, / 37-49.
  Mattson, M., Torbiörn, I. &
 • Hellgren, J. (2013). Effects of staff bonus
  systems on safety behaviors. /Human Resource Management Review 24/, 17–30.
  Torbiörn, I. &
 • Mattson, M. (2009). /Bonussystem och dess inverkan på
  säkerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kärnkraftverken/
  (SSM-rapport SSM2009:06)/.// /Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten.
  [1] http://default//mto-fs01/Gemensam/1.%20Gemensamt%20MTOS/Personal/CV/Malin%20Mattson/EurErg%20Certifiering/10, %202
  [2] https://doi.org/10.1016/j.shaw.2018.12.001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI