Cancergenomik – Johan Lindbergs forskargrupp

Min forskargrupp fokuserar på att upptäcka biomarkörer och utveckling av analys och informatik med ett särskilt intresse för blodbaserade biopsier. Teamet ansvarar för genomisk analys i prospektiva forskningsprojekt och randomiserade studier.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Cancer Genomics-teamet har etablerat ett prov- och analysförfarande vid KI/SciLife som används vid biomarkördrivna randomiserade kliniska prövningar och prospektiva forskningsprojekt. Vi tar emot och lagrar biomaterial samt förbereder för Illumina-sekvensering och analys med hjälp av en egenutvecklad pipeline för bioinformatik och tillhörande programvara. Vi samarbetar med KI biobank och Clinical Genomics vid SciLife lab. Prov- och analysproceduren har varit i prospektiv användning sedan 2016 och har hanterat över 5000 prover från ~50 sjukhus i 6 europeiska länder.

För mer information - klicka här för att komma till den engelska sidan.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden