Tobias Granbergs forskargrupp - vår forskning

Neurologiska sjukdomar orsakar ofta förändringar i hjärna och ryggmärg som kan visualiseras eller mätas med hjälp av olika bildgivande tekniker.

Neuroradiologi vid neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar

Vår translationella forskargrupp fokuserar på utveckling och klinisk tillämpning av nya neuroradiologiska tekniker för att förbättra diagnostik och uppföljning av neurodegenerativa och neuroinflammatoriska tillstånd. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar bland annat demenssjukdomar, rörelsesjukdomar, multipel skleros (MS) och ovanliga neurologiska sjukdomar.

Vår forskargrupp har en bred kompetensbas inom radiologi och psykologi. Vi har även nära samarbete med neurologer, fysiker och ingenjörer inom Karolinska och internationellt. Vi skapar, validerar och utför visuella radiologiska skattningar för morfologisk analys, vilket kompletteras med volumetriska segmenteringar. Vi arbetar framför allt med FreeSurfer, FSL, SPM och SyMRI men utvecklar även egna analytiska verktyg. Flertalet av våra forskningsprojekt är baserade på strukturella, funktionella, syntetiska och diffusions-viktade magnetkameraundersökningar (MR) men vi arbetar även med datortomografi och nuklearmedicinska metoder.

Cortical MS pathology is visualized

Forskningsprojekt

  • Karolinska Imaging Dementia Study (KIDS): En stor retrospektiv studie som utvärderar det kliniska värdet av radiologiska markörer hos patienter med kognitiv svikt och demens.
  • Karolinska Imaging in Movement Disorders Study (KIMOVE): En kohortstudie av konventionella och avancerade MR-tekniker vid Parkinsons sjukdom och atypisk Parkinsonism med både en retrospektiv och en prospektiv del.
  • Stockholm prospective assessment of MS (STOPMS): En stor prospektiv studie av nydiagnostiserade MS-patienter som startade 2001 med volumetrisk MR för att utvärdera radiologiska markörer vid MS samt användning av MR som utfallsmått.
  • Syntetisk MR: Studier för validering och praktiska applikationer av SyMRI inom centrala nervsystemet, inkluderande myelinkvantifiering med REMyDI (Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging).
  • Andra forskningsprojekt inkluderar studier av: Gadolinium-retention i hjärnstrukturer efter användning av MR-kontrastmedel, Radiolologiskt Isolerat Syndrom (RIS), ryggmärgsatrofi och Quantitative Susceptibility Mapping (QSM).

Forskargruppledare

Tobias Granberg

Forskargruppledare
Granberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Utvalda publikationer

Validation of Rapid Magnetic Resonance Myelin Imaging in Multiple Sclerosis.
Ouellette R, Mangeat G, Polyak I, Warntjes M, Forslin Y, Bergendal Å, et al
Ann. Neurol. 2020 Feb;():

Gadolinium Retention in the Brain: An MRI Relaxometry Study of Linear and Macrocyclic Gadolinium-Based Contrast Agents in Multiple Sclerosis.
Forslin Y, Martola J, Bergendal Å, Fredrikson S, Wiberg MK, Granberg T
AJNR Am J Neuroradiol 2019 08;40(8):1265-1273

Longitudinal Characterization of Cortical Lesion Development and Evolution in Multiple Sclerosis with 7.0-T MRI.
Treaba CA, Granberg TE, Sormani MP, Herranz E, Ouellette RA, Louapre C, et al
Radiology 2019 06;291(3):740-749

The contribution of small vessel disease to subtypes of Alzheimer's disease: a study on cerebrospinal fluid and imaging biomarkers.
Ferreira D, Shams S, Cavallin L, Viitanen M, Martola J, Granberg T, et al
Neurobiol. Aging 2018 10;70():18-29

Cerebral microbleeds topography and cerebrospinal fluid biomarkers in cognitive impairment.
Shams S, Granberg T, Martola J, Charidimou A, Li X, Shams M, et al
J. Cereb. Blood Flow Metab. 2017 Mar;37(3):1006-1013

In vivo characterization of cortical and white matter neuroaxonal pathology in early multiple sclerosis.
Granberg T, Fan Q, Treaba CA, Ouellette R, Herranz E, Mangeat G, et al
Brain 2017 Nov;140(11):2912-2926

Quantitative susceptibility mapping differentiates between parkinsonian disorders.
Sjöström H, Granberg T, Westman E, Svenningsson P
Parkinsonism Relat. Disord. 2017 Nov;44():51-57

Clinical Feasibility of Synthetic MRI in Multiple Sclerosis: A Diagnostic and Volumetric Validation Study.
Granberg T, Uppman M, Hashim F, Cananau C, Nordin LE, Shams S, et al
AJNR Am J Neuroradiol 2016 Jun;37(6):1023-9

Gruppmedlemmar