Om mig

 • Postdoktorala studier
  Bianka Forgo är postdoktor medlem av neuroradiologi forskargruppen vid
  Insititutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, med fokus
  på post-COVID och magnetkameraundersökning av hjärnans perfusion. År 2019
  disputerade hon vid Semmelweis Universitet, Budapest, Ungern. Hennes
  avhandling fokuserade på effekten av genetik och miljö på hjärnans
  kärlvarianter. Hon bedriver forskning inom flera neuroradiologiska ämnen,
  bland annat stroke och multipel skleros. Hon gör sin
  specialisttjänstgöring i radiologi vid Röntgenkliniken
  Universitetssjukhuset Örebro. Hon har särskilt intresse för klinisk
  användning av avancerade neuroradiologiska undersökningar, exempelvis
  funktionell magnetkameraundersökning.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI