Ögonrörelser och syn

Forskningen inom forskargruppen ögonrörelser och syn syftar till att förstå hur hjärnan bearbetar visuell information och gör det möjligt för oss att se, både i friskt och sjukt tillstånd. Vårt mål är att öka kunskapen om samt utveckla nya metoder för att lära oss mer om hur synen utvecklas och fungerar.

Under de senaste åren har vi genomfört flera satsningar för att samla, bredda och stärka forskningen genom att föra samman ett tvärvetenskapligt och kliniskt team med kompetens inom synfält, ögonvård, lingvistik, dator och psykologi. Forskningen är i huvudsak klinisk.

Forskningen kring ögonrörelser och syn bedrivs på Marianne Bernadotte Centrum, MBC.

Forskargruppsledare 

Prodekan

Jan Ygge

Telefon: 08-524 868 85
E-post: Jan.Ygge@ki.se

Forskningsprojekt

Utvalda publikationer

Visual function, ocular motility and ocular characteristics in patients with mitochondrial complex I deficiency.
Fahnehjelm K, Olsson M, Naess K, Wiberg M, Ygge J, Martin L, et al
Acta Ophthalmol 2012 Feb;90(1):32-43

Slow oscillatory eye movement during visual fixation.
Pansell T, Zhang B, Bolzani R, Ygge J
Exp Brain Res 2011 Mar;209(1):1-8

Changes of saccadic eye movements in thyroid-associated ophthalmopathy.
Schworm H, Bolzani R, Benassi M, Tallstedt L, Rydberg A, Lennerstrand G, et al
Acta Ophthalmol 2012 Dec;90(8):713-20

 Visual influence on the slow oscillatory eye movement discovered during a visual fixation task.
Zhang B, Pansell T, Ygge J, Bolzani R
Vision Res. 2011 Oct;51(19):2139-44

Gruppmedlemmar

Urszula ArnljotsForskarstuderande
Ida BergmanAnknuten
Kristina FahnehjelmLektor, adjungerad
Kerstin HellgrenAnknuten
Lena IvertAnknuten
Lena JacobsonAnknuten
Jan JohanssonAdjunkt
Gunnar LennerstrandAnknuten
Mattias NilssonForskarassistent
Monica OlssonAdjunkt, adjungerad
Tony PansellForskargruppsledare, Lektor/optiker
Agneta RydbergLektor
Ragnar SetonForskningsingenjör
Athanasia Skriapa-MantaForskarstuderande
Andrea StrandbergDoktorand
Arne TribukaitAnknuten
Tobias WibbleForskarstuderande
Jan YggeProfessor/överläkare
Gustaf Öqvist SeimyrForskare

Länkar

Klinisk neurovetenskapOftalmologi