Ögonrörelser och syn

Forskargruppen är tvärprofessionell och består av 20-talet medarbetare som delar sin tid mellan forskning, undervisning och klinik. I gruppen finns ögonläkare, optiker, ortoptist, datorlingvist, psykolog, logoped och ingenjör. Det som förenar oss är intresset för att öka förståelsen för hur medfödda och förvärvade sjukdomar och skador på ögonen och hjärnans synsystem kan identifieras och hur dessa påverkar olika funktioner och förmågor som förutsätter att man behöver använda sin syn.

Forskargruppen finns vid Marianne Bernadotte Centrum, Eye Center of Excellence och S:t Eriks Ögonsjukhus i Solna. Forskningen i gruppen spänner från experimentella modeller på människa och djur till klinisk patientforskning. Vid vårt laboratorium har vi flera olika metoder för ögonrörelsemätningar och just ögonrörelser är extra spännande då ögonrörelser har något att berätta om vad synen gör och hur hjärnan fungerar.

Forskningsprojekt

Nedan är några exempel på hur vår forskning bidragit till förbättrad diagnosticering och omhändertagande för några av alla våra patienter – något som vi är otroligt stolta över.

  • Genom utveckling av en unik analysmetod på läsögonrörelser lyckades vi med hög precision identifiera barn med en förhöjd risk för dyslexi samtidigt som barn med sen läsutveckling frias. Metoden med registrering och analys av läsögonrörelser samt stöd i bedömning om dyslexi har sedan några år omsatts till ett företag Lexplore som idag anlitas av flera skolor och kommuner i Sverige och många andra länder.

 

  • En CP-skada påverkar den motoriska kontrollen i kroppen. Hur CP-skadan påverkar ögonens förmåga att ställa in skärpan vid läsning (ackommodation) var inte klarlagt och vi fann i en studie på 15 barn med CP att förmågan var kraftigt påverkad. Som resultat av detta lärde vi att många med en CP-skada, oavsett svårighetsgrad, kan få mycket hjälp av ett par enkla läsglasögon när man ska läsa och jobba med datorn.

 

  • En huvudrörelse skapar ett ögonrörelsesvar som beror på hjärnans förmåga att integrera sinnesinformation från flera olika sinnen. Vi har i en serie av projekt kartlagt hur huvudrörelser och bildrörelser i synfältet integreras och även kan avslöja olika tillstånd som uppstår efter hjärnskada.

 

För mer information om den forskning som är aktuell och pågår just nu i gruppen hänvisar vi till doktoranderna och forskarnas egna profilsidor. Samtliga medlemmar i forskargruppen finns listade nedan.

Utvalda publikationer

Conserved subcortical processing in visuo-vestibular gaze control

Tobias Wibble, Tony Pansell, Sten Grillner & Juan Pérez-Fernández 

Nature Communications volume 13, Article number: 4699 (2022) Cite this article 498 Accesses 5 Altmetric Metrics

Visuo-motor integration, vision perception and attention in mTBI patients. Preliminary findings

Mariagrazia Benassi, Davide Frattini, Sara Garofalo, Roberto Bolzani, Tony Pansell

PLoS One. 2021 Apr 27;16(4):e0250598.doi: 10.1371/journal.pone.0250598. eCollection 2021.

Developmental trajectories of global motion and global form perception from 4 years to adulthood

Mariagrazia Benassi, Sara Giovagnoli, Tony Pansell, Luca Mandolesi, Roberto Bolzani, Sara Magri, Lea Forsman, Kerstin Hellgren

J Exp Child Psychol. 2021 Jul;207:105092.doi: 10.1016/j.jecp.2021.105092. Epub 2021 Mar 4.

Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

J Johansson, M Berthold Lindstedt, K Borg 

Brain Inj. 2021 Jan 5;35(1):82-89.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Epub 2020 Dec 9.

[Retinal hemorrhages in abusive head trauma]

Kerstin Hellgren, Kristina Fahnehjelm 

Lakartidningen. 2020 May 29;117:19239.

Intensified visual clutter induces increased sympathetic signalling, poorer postural control, and faster torsional eye movements during visual rotation         

Tobias Wibble , Ulrika Södergård, Frank Träisk , Tony Pansell 

PLoS One. 2020 Jan 3;15(1):e0227370.doi: 10.1371/journal.pone.0227370. eCollection 2020.

Profile of macular ganglion cell-inner plexiform layer thickness in healthy 6.5 year- old Swedish children

Urszula Arnljots, Maria Nilsson, Ida Hed Myrberg, Ulrika Åden, Kerstin Hellgren

BMC Ophthalmol. 2020 Aug 12;20(1):329.doi: 10.1186/s12886-020-01601-y.

Optic Disc Coloboma in children - prevalence, clinical characteristics and associated morbidity

Athanasia Skriapa Manta, Monica Olsson, Ulla Ek, Ronny Wickström, Kristina Teär Fahnehjelm

Acta Ophthalmol. 2019 Aug;97(5):478-485.doi: 10.1111/aos.13999. Epub 2018 Dec 13.

Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

J Johansson, M Berthold Lindstedt, K Borg 

Brain Inj. 2020 Dec 9;1-8.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Online ahead of print.

Forskargruppsledare

Tony Pansell

Forskargruppsledare, lektor
Pansell
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Maria Persson
2023-04-27