Ögonrörelser och syn

Forskargruppen är tvärdisciplinär med utbildningar från medicinen och beteendevetenskaperna. Forskningsprojekten utgår från kliniska frågeställningar och projekten syftar till förbättrade metoder för diagnosticering och behandling. Studierna är både kliniska och experimentella och involverar vanligtvis synfunktionsmätningar med syftet att förstå hur hjärnan och synsystemet fungerar i typiskt och påverkat tillstånd.

Forskargruppen finns vid Marianne Bernadotte Centrum (MBC) vid S:t Eriks Ögonsjukhus samt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ett övergripande mål med forskningen vid MBC är att förbättra hälsan i samhället. Ett viktigt led i detta arbete är att utifrån ögonrörelser och dataanalys identifiera riskmarkörer för sensoriska, kognitiva och utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Vårt samhälleliga fokus innebär att vi kontinuerligt omsätter teori till praktik och att vi ser det som centralt att den forskning vi bedriver kommer samhället till nytta. Ett lysande exempel på detta är grundandet av företaget Lexplore som utvecklat och implementerat digital screeningteknik för snabb upptäckt av dyslexi hos skolbarn, metoder som grundats på forskningsresultat inom forskargruppen. Under de senaste åren har vi genomfört flera satsningar för att stärka forskningen genom att föra samman ett tvärvetenskapligt team med kompetenser inom neurofysiologi, lingvistik, statistik och psykologi.

 

Forskningsprojekt

 • Medfödda hjärnsynskador
 • Förvärvade hjärnsynskador
 • Synnervsskada och metabola ögonsjukdomar
 • Funktionella ögonrörelseproblem

Utvalda publikationer

  Visuo-motor integration, vision perception and attention in mTBI patients. Preliminary findings

  Mariagrazia Benassi, Davide Frattini, Sara Garofalo, Roberto Bolzani, Tony Pansell

  PLoS One. 2021 Apr 27;16(4):e0250598.doi: 10.1371/journal.pone.0250598. eCollection 2021.

  Developmental trajectories of global motion and global form perception from 4 years to adulthood

  Mariagrazia Benassi, Sara Giovagnoli, Tony Pansell, Luca Mandolesi, Roberto Bolzani, Sara Magri, Lea Forsman, Kerstin Hellgren

  J Exp Child Psychol. 2021 Jul;207:105092.doi: 10.1016/j.jecp.2021.105092. Epub 2021 Mar 4.

  Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

  J Johansson, M Berthold Lindstedt, K Borg 

  Brain Inj. 2021 Jan 5;35(1):82-89.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Epub 2020 Dec 9.

  [Retinal hemorrhages in abusive head trauma]

  Kerstin Hellgren, Kristina Fahnehjelm 

  Lakartidningen. 2020 May 29;117:19239.

  Intensified visual clutter induces increased sympathetic signalling, poorer postural control, and faster torsional eye movements during visual rotation         

  Tobias Wibble , Ulrika Södergård, Frank Träisk , Tony Pansell 

  PLoS One. 2020 Jan 3;15(1):e0227370.doi: 10.1371/journal.pone.0227370. eCollection 2020.

  Profile of macular ganglion cell-inner plexiform layer thickness in healthy 6.5 year- old Swedish children

  Urszula Arnljots, Maria Nilsson, Ida Hed Myrberg, Ulrika Åden, Kerstin Hellgren

  BMC Ophthalmol. 2020 Aug 12;20(1):329.doi: 10.1186/s12886-020-01601-y.

  Optic Disc Coloboma in children - prevalence, clinical characteristics and associated morbidity

  Athanasia Skriapa Manta, Monica Olsson, Ulla Ek, Ronny Wickström, Kristina Teär Fahnehjelm

  Acta Ophthalmol. 2019 Aug;97(5):478-485.doi: 10.1111/aos.13999. Epub 2018 Dec 13.

  Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

  J Johansson, M Berthold Lindstedt, K Borg 

  Brain Inj. 2020 Dec 9;1-8.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Online ahead of print.

  Forskargruppsledare

  Tony Pansell

  Forskargruppsledare, lektor
  Pansell
  K8 Klinisk neurovetenskap

  Gruppmedlemmar

  Urszula Arnljots Doktorand

  Ulrika Birkeldh Anknuten till forskning

  Kristina Fahnehjelm Lektor

  Kerstin Hellgren Anknuten till forskning

  Lena Ivert Anknuten till forskning

  Lena Jacobson Anknuten till forskning

  Jan Johansson Adjunkt

  Dalia Merkland Doktorand

  Mattias Nilsson Forskare

  Monica Olsson Adjungerad adjunkt

  Agneta Rydberg Lektor

  Gustaf Öqvist Seimyr Forskare

  Athanasia Skriapa-Manta Doktorand

  Andrea Strandberg Doktorand

  Arne Tribukait Anknuten till forskning

  Tobias Wibble Doktorand

  Jan Ygge Professor Emeritus

  Gunnar Lennerstrand Professor Emeritus

  Möt en doktorand och en medarbetare