Ögonrörelser och syn

Forskargruppen är tvärdisciplinär med utbildningar från medicinen och beteendevetenskaperna. Forskningsprojekten utgår från kliniska frågeställningar och projekten syftar till förbättrade metoder för diagnosticering och behandling. Studierna är både kliniska och experimentella och involverar vanligtvis synfunktionsmätningar med syftet att förstå hur hjärnan och synsystemet fungerar i typiskt och påverkat tillstånd.

Forskargruppen finns vid Marianne Bernadotte Centrum (MBC) vid S:t Eriks Ögonsjukhus samt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ett övergripande mål med forskningen vid MBC är att förbättra hälsan i samhället. Ett viktigt led i detta arbete är att utifrån ögonrörelser och dataanalys identifiera riskmarkörer för sensoriska, kognitiva och utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Vårt samhälleliga fokus innebär att vi kontinuerligt omsätter teori till praktik och att vi ser det som centralt att den forskning vi bedriver kommer samhället till nytta. Ett lysande exempel på detta är grundandet av företaget Lexplore som utvecklat och implementerat digital screeningteknik för snabb upptäckt av dyslexi hos skolbarn, metoder som grundats på forskningsresultat inom forskargruppen. Under de senaste åren har vi genomfört flera satsningar för att stärka forskningen genom att föra samman ett tvärvetenskapligt team med kompetenser inom neurofysiologi, lingvistik, statistik och psykologi.

 

Forskningsprojekt

 • Medfödda hjärnsynskador
 • Förvärvade hjärnsynskador
 • Synnervsskada och metabola ögonsjukdomar
 • Funktionella ögonrörelseproblem

Utvalda publikationer

  Intensified visual clutter induces increased sympathetic signalling, poorer postural control, and faster torsional eye movements during visual rotation                     

  Tobias Wibble  1   2 , Ulrika Södergård  1 , Frank Träisk  1   2 , Tony Pansell  1   2

  PLoS One. 2020 Jan 3;15(1):e0227370.doi: 10.1371/journal.pone.0227370. eCollection 2020.

  Profile of macular ganglion cell-inner plexiform layer thickness in healthy 6.5 year- old Swedish children

  Urszula Arnljots  1 , Maria Nilsson  2 , Ida Hed Myrberg  3 , Ulrika Åden  3 , Kerstin Hellgren  4

  BMC Ophthalmol. 2020 Aug 12;20(1):329.doi: 10.1186/s12886-020-01601-y.

  Optic Disc Coloboma in children - prevalence, clinical characteristics and associated morbidity

  Athanasia Skriapa Manta  1   2 , Monica Olsson  1   2 , Ulla Ek  3 , Ronny Wickström  4 , Kristina Teär Fahnehjelm  1   2

  Acta Ophthalmol. 2019 Aug;97(5):478-485.doi: 10.1111/aos.13999. Epub 2018 Dec 13.

  Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

  J Johansson  1 , M Berthold Lindstedt  2   3 , K Borg  2   3

  Brain Inj. 2020 Dec 9;1-8.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Online ahead of print.

  Visual function, ocular motility and ocular characteristics in patients with mitochondrial complex I deficiency.
  Fahnehjelm KT, Olsson M, Naess K, Wiberg M, Ygge J, Martin L, et al
  Acta Ophthalmol 2012 Feb;90(1):32-43

  Slow oscillatory eye movement during visual fixation.
  Pansell T, Zhang B, Bolzani R, Ygge J
  Exp Brain Res 2011 Mar;209(1):1-8

  Changes of saccadic eye movements in thyroid-associated ophthalmopathy.
  Schworm HD, Bolzani R, Benassi M, Tallstedt L, Rydberg A, Lennerstrand G, et al
  Acta Ophthalmol 2012 Dec;90(8):713-20

  Visual influence on the slow oscillatory eye movement discovered during a visual fixation task.
  Zhang B, Pansell T, Ygge J, Bolzani R
  Vision Res. 2011 Oct;51(19):2139-44

  Forskargruppsledare

  Tony Pansell

  Lektor/optiker
  Pansell
  K8 Klinisk neurovetenskap

  Gruppmedlemmar

  Urszula Arnljots Doktorand

  Ulrika Birkeldh Anknuten till forskning

  Kristina Fahnehjelm Lektor

  Kerstin Hellgren Anknuten till forskning

  Lena Ivert Anknuten till forskning

  Lena Jacobson Anknuten till forskning

  Jan Johansson Adjunkt

  Dalia Merkland Doktorand

  Mattias Nilsson Forskare

  Monica Olsson Adjungerad adjunkt

  Tony Pansell Forskargruppsledare, lektor

  Agneta Rydberg Lektor

  Gustaf Öqvist Seimyr Forskare

  Athanasia Skriapa-Manta Doktorand

  Andrea Strandberg Doktorand

  Arne Tribukait Anknuten till forskning

  Tobias Wibble Doktorand

  Jan Ygge Professor Emeritus

  Gunnar Lennerstrand Professor Emeritus

  Möt en doktorand och en medarbetare