Ögonrörelser och syn

Forskargruppen är tvärdisciplinär med utbildningar från medicinen och beteendevetenskaperna. Forskningsprojekten utgår från kliniska frågeställningar och projekten syftar till förbättrade metoder för diagnosticering och behandling. Studierna är både kliniska och experimentella och involverar vanligtvis synfunktionsmätningar med syftet att förstå hur hjärnan och synsystemet fungerar i typiskt och påverkat tillstånd.

Forskargruppen finns vid Marianne Bernadotte Centrum (MBC) vid S:t Eriks Ögonsjukhus samt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ett övergripande mål med forskningen vid MBC är att förbättra hälsan i samhället. Ett viktigt led i detta arbete är att utifrån ögonrörelser och dataanalys identifiera riskmarkörer för sensoriska, kognitiva och utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Vårt samhälleliga fokus innebär att vi kontinuerligt omsätter teori till praktik och att vi ser det som centralt att den forskning vi bedriver kommer samhället till nytta. Ett lysande exempel på detta är grundandet av företaget Lexplore som utvecklat och implementerat digital screeningteknik för snabb upptäckt av dyslexi hos skolbarn, metoder som grundats på forskningsresultat inom forskargruppen. Under de senaste åren har vi genomfört flera satsningar för att stärka forskningen genom att föra samman ett tvärvetenskapligt team med kompetenser inom neurofysiologi, lingvistik, statistik och psykologi.

 

Forskningsprojekt

  • Medfödda hjärnsynskador
  • Förvärvade hjärnsynskador
  • Synnervsskada och metabola ögonsjukdomar
  • Funktionella ögonrörelseproblem

Utvalda publikationer

Conserved subcortical processing in visuo-vestibular gaze control

Tobias Wibble, Tony Pansell, Sten Grillner & Juan Pérez-Fernández 

Nature Communications volume 13, Article number: 4699 (2022) Cite this article 498 Accesses 5 Altmetric Metrics

Visuo-motor integration, vision perception and attention in mTBI patients. Preliminary findings

Mariagrazia Benassi, Davide Frattini, Sara Garofalo, Roberto Bolzani, Tony Pansell

PLoS One. 2021 Apr 27;16(4):e0250598.doi: 10.1371/journal.pone.0250598. eCollection 2021.

Developmental trajectories of global motion and global form perception from 4 years to adulthood

Mariagrazia Benassi, Sara Giovagnoli, Tony Pansell, Luca Mandolesi, Roberto Bolzani, Sara Magri, Lea Forsman, Kerstin Hellgren

J Exp Child Psychol. 2021 Jul;207:105092.doi: 10.1016/j.jecp.2021.105092. Epub 2021 Mar 4.

Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

J Johansson, M Berthold Lindstedt, K Borg 

Brain Inj. 2021 Jan 5;35(1):82-89.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Epub 2020 Dec 9.

[Retinal hemorrhages in abusive head trauma]

Kerstin Hellgren, Kristina Fahnehjelm 

Lakartidningen. 2020 May 29;117:19239.

Intensified visual clutter induces increased sympathetic signalling, poorer postural control, and faster torsional eye movements during visual rotation         

Tobias Wibble , Ulrika Södergård, Frank Träisk , Tony Pansell 

PLoS One. 2020 Jan 3;15(1):e0227370.doi: 10.1371/journal.pone.0227370. eCollection 2020.

Profile of macular ganglion cell-inner plexiform layer thickness in healthy 6.5 year- old Swedish children

Urszula Arnljots, Maria Nilsson, Ida Hed Myrberg, Ulrika Åden, Kerstin Hellgren

BMC Ophthalmol. 2020 Aug 12;20(1):329.doi: 10.1186/s12886-020-01601-y.

Optic Disc Coloboma in children - prevalence, clinical characteristics and associated morbidity

Athanasia Skriapa Manta, Monica Olsson, Ulla Ek, Ronny Wickström, Kristina Teär Fahnehjelm

Acta Ophthalmol. 2019 Aug;97(5):478-485.doi: 10.1111/aos.13999. Epub 2018 Dec 13.

Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting

J Johansson, M Berthold Lindstedt, K Borg 

Brain Inj. 2020 Dec 9;1-8.doi: 10.1080/02699052.2020.1858495. Online ahead of print.

Forskargruppsledare

Tony Pansell

Forskargruppsledare, lektor
Pansell
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Möt en doktorand och en medarbetare