Mattias Nilsson

Mattias Nilsson

Forskare
E-postadress: mattias.nilsson@ki.se
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Pansell, 171 77 Stockholm

Om mig

 • 2022 – Pris från Svenska Dyslexistiftelsen ur Marianne Bernadottes
  stipendiefond /"för sina viktiga insatser inom läsforskningen"/.
  2019 – IVA-utmärkelse "/för forskning med framträdande potential för
  näringslivet på området digitalisering"/. Utdelad av Kungl.
  Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
  2016 – EiNAR-utmärkelse (Excellence in Neuroscience Annual Reward).
  Utdelad av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • I min forskning försöker jag förstå hur människans blick och
  ögonrörelser speglar hjärnans sätt att fungera vid hälsa och sjukdom och
  genom livet från barndom till ålderdom. Jag tar mig an dessa frågor med
  ett datavetenskapligt synsätt och ett centralt mål är att utveckla
  modeller och applikationer som främjar vår teoretiska förståelse av
  förhållandet mellan ögat, synen och hjärnan och som bidrar till tidig
  upptäckt av neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Jag arbetar
  i första hand med ögonrörelsemätningar (/eng/. eye tracking) men är i
  stort intresserad av alla slags fysiologiska mätningar som går att relatera
  till människans sensoriska, perceptuella och kognitiva processer. De senaste
  åren har jag forskat kring barns läsutveckling och hur ögonrörelser under
  läsning speglar kognitivt
  betingade lässvårigheter, det vi ofta kallar för dyslexi. Jag har även
  intresserat mig för ögonrörelseförändringar som uppstår till följd av
  förändringar i nervsystemet och degeneration av nervceller, till exempel
  vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom. I mitt dagliga arbete använder jag
  metoder för prediktiv modellering och andra maskininlärningstekniker med
  ursprung i artificiell intelligens (AI). Dessa är kraftfulla verktyg för
  att upptäcka tidiga riskmarkörer för olika neurologiska sjukdomar och
  tillstånd och mer generellt för att utforska det fascinerande
  förhållandet mellan ögat, synen och hjärnan.

Undervisning

 • 2018 – Nu: Kursledare och undervisande lärare i Statistik och
  vetenskapsmetodik, Optikerprogrammet, KI
  2016 – 2017: Undervisande lärare i Statistik och vetenskapsmetodik,
  Optikerprogrammet, KI
  2012: Undervisande lärare i maskininlärning (Kandidat) och Språkteknologi
  (Master), Språkteknologiprogrammet, Uppsala universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI