Henrike Häbel

Henrike Häbel

Statistiker
E-postadress: henrike.habel@ki.se
Telefon: +46852486544
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Lärande Tomson Häbel MedStat, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Henrike försvarade sin doktorsavhandling i matematisk statistik vid
  institutionen för matematiska vetenskaper
  vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet i juni 2017. Från
  hösten 2017 till 2018 jobbade hon som
  postdoktor på Natural Resources Institute Finland (Luke) i Helsingfors.
  Från hösten 2018 till slutet av 2021 jobbade hon på Enheten av
  Biostatistik, Institutet för miljömedicin (IMM) och sedan 2022 på Enheten
  för Medicinsk Statistik, Institutionen för lärande, informatik, management
  och etik (LIME), Karolinska Institutet. Henrike är involverad i bland annat
  epidemiologiska och populationsbaserade studier och använder sig mest av
  överlevnads- och regressionsanalys. Hon deltar i undervisningsaktiviteter
  och är en del av Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB).
  Cramérpriset tilldelades av Cramérsällskapet, Sverige, 2018
  Doktor i matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs
  universitet, Göteborg, Sverige, Juni 2017
  Handledare: Aila Särkkä (huvud), Mats Rudemo, Tuomas Rajala and Matias
  Nordin

Forskningsbeskrivning

 • Under sina doktorand och postdoktor år har Henrike arbetat med statistisk
  analys och karaktärisering av punktmönster som
  observerats på olika skalor och tillämpningar. Hittills har hennes
  forskning och medverkan i olika samarbeten bidragit till nya insikter inom
  folkhälsa, materialvetenskap och skogsbruk.

Undervisning

 • Grundnivå: Matematik 3 för lärare åk 7-9, sannolikhetslära och statistik
  delen (Göteborgs universitet)
  Avancerad nivå: Statistik med R och SAS (Ulm University)
 • amanuens för
  statistisk bild analys (Chalmers tekniska högskola)
  Forskarnivå: Tillämpad rumslig statistik med fokus på punkt processer
  (Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå)
 • Basic Epidemiology and Statistics 1
  (Karolinska Institutet)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Statistiker, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-
 • Statistiker, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI