Marianne Bernadotte Centrum - MBC

MBC är en modern centrumbildning inom Karolinska Institutet och är främst specialiserade på syn- och ögonrörelsemätningar, ögon- och hjärnsynskador samt lässvårigheter, dyslexi. Vid MBC finns den senaste teknologin för olika typer av ögonrörelsemätningar.

Dekorativ bild
Marianne Bernadotte och Gunnar Lennerstrand Foto: Tony Pansell

Historik

Ögonen och synens roll vid dyslexi var inte klarlagd under 1980-talet. I detta ämne möttes Marianne Bernadotte och professor Gunnar Lennerstrand och inledde ett samarbete som något år senare mynnade ut i bildandet av en stiftelse med målet att forska på barns synutvecklingen och dyslexi. Arbete gick under temat ”Synen för Framtiden” vilket är stiftelsens ledord även idag.För att bygga upp det så viktiga stiftelsekapitalet bad Marianne sina konstnärsvänner om donationer till en auktion vid Bukowskis där inkomsterna blev grundplåten för Bernadottestiftelsen.

Dekorativ bild
Jan Ygge Foto: Okänd

Professor Jan Ygge kom till forskargruppen i början på 90-talet efter två års postdoktorala studier vid Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA. Med sig hem till Sverige tog han kunskap och teknik för att mäta ögonens rörelser, en relativt ny teknik som öppnat upp för ett helt nytt forskningsområde.

Läs mer om Marianne Bernadotte Centrums historia

Forskning

Vid MBC arbetar forskargrupp Pansell med 20-talet medarbetare. Sigvard och Marianne Bernadottes forskningsstiftelse för barnögonvård är en viktig extern bidragsgivare till verksamheten vid MBC och forskargrupp Pansell.

Utvecklingen av nya metoder för syn-, balansstimulering och ögonrörelsemätningar pågår ständigt och MBC är idag ett välutrustat laboratorium för ögonrörelsemätningar i absoluta världsklass. År 2011 invigdes en helkroppssläde för precis stimulering av balansorgan och synsinne, BIRGIT (Best In Rotation - Great In Translation) som möjliggör noggrann kartläggning av innerörats påverkan på ögonrörelsekontroll och effekten av bildlutning i synfältet. Utvecklingen av denna utrustning har skett genom samarbete mellan forskargruppen och flera examensarbetare på Mekatronikprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan.

LUCIA, ett specialdesignat ljusrum som tillåter kontroll av färgtemperatur, ljusstyrka och ljusriktning ingår också i laboratorierna. Denna utrustning har bland annat använts för att utvärdera synbarheten på ny reflektiv skärmteknologi, ett uppdragsprojekt från ett amerikanskt globalt teknikföretag som vanns i tuff konkurrens mot flera framstående universitet i USA

Kontakt

Profile image

Tony Pansell

Forskargruppsledare
Profile image

Jan Ygge

Proferssor Emeritus
Profile image

Gunnar Lennerstrand

Professor Emeritus
Maria Persson
2024-04-26