Tony Pansell

Tony Pansell

Universitetslektor/Optiker | Docent
E-postadress: tony.pansell@ki.se
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Pansell, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Innan jag blev optiker studerade jag företagsekonomi vid Karlstad Universitet, 1995. Mellan 1996-99 studerade jag på optikerutbildningen vid Karolinska Institutet. I mitt examensarbete undersökte jag ögonrörelsekontroll vid dolda skelningar villket senare ledde till en forskarutbildning om ögonrörelsekontroll vid huvudrörelser. 

 • År 2003 disputerade jag på avhandlingen "Ocular counter-rolling during head tilt". Efter disputation har jag varit anställd på KI och delat min tid mellan undervisning, forskning och klinik.

   

 • Jag har en förenad anställning som lektor vid Avdelningen för Ögon och Syn samt som optiker vid Ögonneurologisk mottagning på S:t Eriks Ögonsjukhus. I min klinik möter jag patienter med förvärvade hjärnsynskador för bedömning av ögonmotoriska avvikelser samt synbehandling. 

 •  

 • Jag är forskargruppsledare och chef för Marianne Bernadotte Centrum vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Forskargruppen har drygt 20 medlemmar varav några är seniora forskare med egen forskningslinje. I min egen forskning studerar jag effekten av förvärvade hjärnskador på ögonmotorisk kontroll, synperceptuella avvikelser och vilken inverkan detta har på upplevd synfunktion. 

 •  

 • År 2011 blev jag utsedd till Mäster 2011 - Medicinska Föreningens pedagogiska utmärkelse till en uppskattad lärare vid Karolinska Institutet. Tack MF!

Forskningsbeskrivning

 • Temat för min forskning är synfunktion och ögonrörelsekontroll. Jag studerar ögonmotoriska förändringar samt använder ögonrörelser som ett sätt för att förstå hur hjärnan fungerar 

 • i friskt och sjukt tillstånd. De senaste 12 åren har jag fokuserat på hur synsystemet påverkas vid förvärvade hjärnskador. I alla projekt samarbetar jag med kollegor i min forskargrupp eller internationellt. I nedan angivna projekt sker nu: 
 •  

 • 1) beskrivning av ögonrörelseresponsen till huvudrörelser (vestibulär) och bildlutning (visuell) i synfältet hos friska försökspersoner och hos patienter med förvärvade hjärnskador och som lider av visuell överkänslighet för rörelse i synfältet, s.k. visuell yrsel. Målet är att öka förståelsen för tillståndet och finna objektiva kliniska mått som kan identifiera visuell yrsel och särskilja denna från annan orsak till yrsel.

   

 • 2) kartläggning av tidiga och sena ögon- och synförändringar vid förvärvade hjärnskador eller sjukdomar i hjärnan. Fokus i dessa projekt ligger på binokulära ögonrörelsestörningar och kopplingen mot kognitiva funktionsstörningar samt balansrubbningar. Vi studerar även 

 • neuro-retinala och pupillomotoriska förändringar och undersöker om dessa kan användas som tidiga markörer vid sjukdom såsom Parkinsons sjukdom. 
 •  

 • 3) beskrivning av färgfilterbehandling vid synperceptuella störningar hos patienter med förvärvade sjukdomar och skador på hjärnan. I projektet använder vi oss av den s.k. Intuitive Colorimeter och tillpassar patienter med skräddarsydda filterlösningar för att utvärdera subjektiva och objektiva förändringar med behandlingen. Projektet sker i samarbete med Cerium Technology, UK.

   

 • Utöver dessa projekt beskrivna ovan är jag involverad i flera andra projekt med bl.a. kollegor på S:t Eriks Ögonsjukhus och Lunds Universitet. 

Undervisning

 • Kursansvarig för kursen Neurooptometri (7, 5p) på avancerad nivå för optiker.

  Föreläser och undervisar i undersökningsmetodik på läkarprogrammet termin 9.

  Föreläser för optiker på grundnivå om ögonrörelsekontroll.

  Föreläser för ögonsjuksköterskor om neurooftalmologisk undersökningsteknik.

  Föreläser inom optik och ortoptik för ortoptister på Göteborgs Universitet.

  Föreläser på ST-program i oftalmologi, neurootologi, neurologi och allmänmedicin.

   

 • Kursansvarig för ST-kursen "Ögonsjukvård i Primärvården" som ges vid S:t Eriks Ögonsjukhus årligen. 

 •  

 • Av Medicinska Föreningen (MF) utsedd till *Mäster 2011* - en pedagogisk utmärkelse där studenterna på KI röstar fram en uppskattad lärare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor/Optiker, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2013-

Examina och utbildning

 • Docent, Optometri, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2003
 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2002
 • Optikerexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI