Jan Ygge

Jan Ygge

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: jan.ygge@ki.se
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Pansell, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor Emeritus/Emerita, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Docent, docentur i Oftalmiatrik, Karolinska Institutet, 1995

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI