Kristina Fahnehjelm

Kristina Fahnehjelm

Adjungerad Professor | Docent
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Pansell, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag heter Kristina Teär Fahnehjelm, är barnögonläkare, docent och
  adjungerad professor i oftalmologi vid institutionen för klinisk
  neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). Jag arbetar som överläkare på
  S:t Eriks Ögonsjukhus och kursledare på moment Ögon på termin 9 på
  Läkarutbildningen.
  Efter medicinstudier vid KI 1980-1985, tog jag läkarexamen 1985 och blev
  legitimerad läkare 1987. Därefter följde specialistutbildning till
  ögonläkare, först på Ögonkliniken Huddinge sjukhus och sedan från 1990
  på S:t Eriks Ögonsjukhus. Här har jag arbetat som överläkare sedan
  2003 fram till nu (2019) med kortare avbrott för KI-tjänst (kursledare
  för Grundutbildningen för läkare 2007) och verksamhetschefskap på Klinik
  3 S:t Eriks Ögonsjukhus 2010 och verksamhetschef på Ögonkliniken
  Norrköping (2013-2016). Jag har gått flera nationella ledarskapskurser i
  regi av SLL och KI och deltog 2011-2013 i European Leadership Developmental
  Programme.
  Min forskning är klinisk och jag disputerade år 2003 med avhandlingen
  “Posterior ocular malformations in children. Teratological aspects” och
  utnämndes sedan 2009 till docent vid KI. Jag har huvudhandlett två
  doktorander till disputation, bihandlett ytterligare två doktorander till
  disputation och dessutom handlett två examensarbetare. Jag
  var huvudhandledare för Alba Lucia Törnquist som disputerade år
  2010, Monica Olsson som disputerade 2015 och bihandledare för Susanne
  Glimne som disputerade 2015 och Sara Dahl som disputerade 2018. I
  nuläget har jag huvudhandledarskap för Anastasia Manta-Skarpa som
  fullgjorde sin halvtidskontroll 2018. Jag handleder också en ST-läkare
  i oftalmologi på S:t Eriks Ögonsjukhus.
  Huvuddelen av forskningen är klinisk inom området barnögonsjukdomar och
  rör barn med synnervsmissbildningar (speciellt optikushypoplasi, kolobom och
  Morning Glory) eller mikroftalmus/anoftalmus, barn med ögonkomplikationer
  vid kongenitala infektioner (speciellt toxoplasma och CMV),
  ögonkomplikationer efter stamcellstransplantation och vid leversjukdomar
  samt vid medfödda metabola/neurometabola sjukdomar (homocystinuri, LCHADD,
  mitokondriella sjukdomar och MPS). Inom detta kompetensområde har jag
  skrivit flera vårdprogram och texter till Socialstyrelsens hemsida. Jag
  medverkar i Infpreg, ett databaserad kunskapscentrum om pre- och perinatala
  infektioner.
  Även belysning och synergonomi ligger mig varmt om hjärtat och 2011-2012
  var jag projektledare för Belysningsprojektet för Nya S:t Erik, ett
  tvärvetenskapligt multidisciplinärt forskningssamarbete mellan S:t Erik, KI
  och KTH som rörde belysning och ljusdesign och resulterade i tre
  publikationer. Lean i sjukvården och Lean och ledarskap är andra
  intresseområden. På Ögonkliniken Vrinnevi där jag var verksamhetschef
  2013-2016 arbetade man aktivt med Lean och ett arbete presenterades på en
  internationell konferens (ODAM/NES) i Köpenhamn augusti 2014.
  För överigt har jag varit medlem i kvalitetsrådet på S:t Erik, har
  studerat 15 hp patientsäkerhet på KTH och har läst Lean 7.5 hp på Luleå
  Tekniska Högskola. Sedan flera år är jag medlem av Editorial board Acta
  Ophthalmologica och flitigt anlitad reviewer.
  Våren 2014 medverkade jag i ett work-shop på AAPOS (USAs största
  barnögonmöte) om neurometabola sjukdomar och har har arrangerat flera
  kurser och symposier inom barnögonsjukdomar bl a på Riksstämman, har
  skrivit knappt 40 artiklar i reviewgranskade tidskrifter och tre bokkapitel
  varav det senaste i Acute Pediatric Neurology 2012. Kristina har fått
  större externa forskningsanslag (totalt ca 6 miljoner senaste 10
  årsperioden). Hon har också deltagit i intervjuerna PIL till
  Läkarprogrammet.
  Jag samarbetar med kolleger nationellt (Eva Dafgård Kopp KI, Lotta All
  Eriksson KI, Jan Ygge KI, Gerd Holmström UAS, Sten Andreasson Lund, Jacek
  Winiarski, Ulrika von Döbeln, Anna Nordenström, Karin Naess, Rolf
  Zetterström, Ilona Lewenson Fuchs, Eva Karltorp – alla Karolinska
  Universitetssjukhuset-, Ying Liu SÖS, Jörgen Eklund, Per Nylén KTH, Ulla
  Ek SU), och internationellt samarbete Storbritannien (Jane Ashworth), USA
  (Gail Summers), Tyskland (Susanne Pitz) mfl.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Oftalmiatrik, Karolinska Institutet, 2009
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI