Avdelningen för Ögon och syn

Vid avdelningen för Ögon och syn som ligger vid S:t Eriks Ögonsjukhus bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt forskning i syfte att utveckla framtidens ögonsjukvård. 

FoUU-kommittén

FoUU-kommittén är en gemensam kommitté för S:t Eriks sjukhusledning och Avdelningen för Ögon och syn, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Kommittén handlägger frågor som rör forskning, utveckling och utbildning och beslutar om forsknings- och utbildningsmedel från Region Stockholm. 

FoUU-kommittén - S:t Eriks Ögonsjukhus och Avdelningen för Ögon och syn, KI Foto: Tony Pansell

FoUU-kommittén

På bilden FoUU-kommittén efter avslutat strategimöte den 21 maj.

 

 

Postrar som presenterades under S:t Eriksdagen, 16 februari

Under S:t Eriksdagen den 16 februari, en dag tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus och Avdelningen för Ögon och syn, KI presenterades ett antal postrar. Postrarna beskriver en forskningsstudie, kliniskt utvecklingsprojekt, ST-projekt, undervisningsarbete eller någon annan projekt som syftar till att utveckla ögonsjukvården.

Postrarna är indelade i två kategorier, Kliniska postrar och Vetenskapliga postrar. Postrarna hittar ni under respektive kategori i bokstavsordning efter titel.

 

 

Vetenskapliga postrar

Vinnande poster i kategorin - Vetenskapliga postrar: Konjunktivala melanom och deras förstadier i Sverige 

Fysiologisk optik

Näthinnan