Jan Johansson

Jan Johansson

Universitetsadjunkt
E-postadress: jan.johansson.1@ki.se
Telefon: +46852483242
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Pansell, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min bakgrund är legitimerad optiker och jag disputerade 2015. Jag arbetar
  som adjunkt vid Karolinska Institutet och då med utbildning av
  läkarkandidater, ögonsjuksköterskor och optiker. Därtill har jag ett
  kliniskt och forskningsbaserat samarbete med Rehabiliteringsmedicinska
  universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus, och med
  Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
  Har även ett samarbete med Helsingfors universitetssjukhus.
  2015 Doktorsexamen med avhandlingen Investigations of binocularity and
  reading performance in healthy subjects and patients with mild traumatic
  brain injury
  2010 Magisterexamen i klinisk optometri
  2007 Optikerexamen

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning avser primärt på vilket sätt synfunktioner påverkas, och
  hur det kan behandlas, efter förvärvad hjärnskada såsom stroke, trauma,
  infektioner, mfl diagnoser. På sistone har forskningen även kommit att
  inkludera synpåverkan vid långvariga resttillstånd efter
  Covid-19-infektion. Min forskning innefattar kliniska och experimentella
  studier i kombination med ögonrörelseanalys.
  Några publikationer
  Vision impairment is common in non-hospitalised patients with post-COVID-19
  syndrome. Johansson J, Möller M, Markovic G, Borg K. Clinical and
  Experimental Optometry. 2023. https://doi.org/10.1080/08164622.2023.2213826
  Multiprofessional Neurorehabilitation After COVID-19 Infection Should Include
  Assessment of Visual Function. Johansson J, Levi R, Jakobsson M, Gunnarsson
  S, Samuelsson K. Archives of Rehabilitation Research and Clinical
  Translation. 2022. https://doi.org/10.1016/j.arrct.2022.100184 [1]
  Methodological aspects of using a wearable eye-tracker to support diagnostic
  clinical evaluation of prolonged disorders of consciousness. Johansson J,
  Franzon K, Godbolt A K, Möller M C. Journal of Rehabilitation Medicine.
  2021. https://doi.org/10.2340/16501977-2847 [2]
  Improving Visual Function after Mild Traumatic Brain Injury Using a Vision
  Therapy Program: Case Reports. Möller M L, Melkas S, Johansson J. Brain
  Sciences. 2020. https://doi.org/10.3390/brainsci10120947 [3]
  Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a
  clinical study in an outpatient setting. Johansson J, Berthold Lindstedt M,
  Borg K. Brain injury. 2020:1-8.
  Vision-related symptoms after acquired brain injury: Association with mental
  fatigue, anxiety and depression. Lindstedt MB, Johansson J, Ygge J, Borg K.
  Journal of rehabilitation medicine. 2019.
  An observational study of trait and state fatigue, and their relation to
  cognitive fatigability and saccade performance. Moller MC, Johansson J,
  Matuseviciene G, Pansell T, Deboussard CN. Concussion. 2019
 • 4(2)
  Vision-related symptoms after acquired brain injury: Association with mental
  fatigue, anxiety and depression. Berthold-Lindstedt M, Johansson J, Ygge J,
  Borg K. Journal of Rehabilitation Medicine. 2019
 • 51
  Restoring visual capacity after stroke using an intense officebased vision
  therapy program: Three case reports. Axelsson I, Holmblad A, Johansson J.
  Clinical Case Reports. 2019
 • 7
  Longitudinal changes in oculomotor function in young adults with mild
  traumatic brain injury in Sweden: an exploratory prospective observational
  study. Matuseviciene G, Johansson J, Moller M, Godbolt AK, Pansell T,
  Deboussard CN. BMJ Open. 2018
 • 8(2)
  [1] https://doi.org/10.1016%2Fj.arrct.2022.100184
  [2] https://doi.org/10.2340/16501977-2847
  [3] https://doi.org/10.3390/brainsci10120947

Artiklar

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2016-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2010
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2007
 • Optikerexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI