Gruppmedlemmar & forskningsanknutna (Per Svenningssons forskargrupp)