Ioanna Markaki

Ioanna Markaki

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: ioanna.markaki@ki.se
Besöksadress: Akademiskt Specialistcenter, Solnavägen 1E, 11365 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Svenningsson Markaki, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är neurolog med särskilt intresse i Rörelserubbningar, i
  synnerhet Parkinsons sjukdom, och i klinisk forskning. Jag är stolt medlem
  i Parkinson-gruppen vid Centrum för Neurologi, Akademiskt
  Specialistcentrum vid Torsplan, där vi samarbetar med många olika
  hälsoprofessioner för att erbjuda högspecialiserad, team-baserad vård.
  Flera klinsika studier pågår vid vår klinik och patienterna har
  möjligheten att delta i olika forskningsprojekt.

Forskningsbeskrivning

 • I min forskning undersöker jag kopplingen mellan sockerkontroll, diabetes
  och Parkinsons sjukdom (PS). Mina projekt syftar på att studera effekten av
  sockerkontrollrubbningar på sjukdomsprogression och förlopp av motoriska
  och icke-motoriska symptom vid PS, att identifiera markörer som kan
  användas i at definiera patientsubgrupper med behandlingsbara
  sjukdomsmekanismer relaterade till diabetes, och att testa hypotesen att
  diabetesläkemedel kan förbättra sjukdomsförlopp vid PS.

Undervisning

 • Jag är bihandledare för flera doktorander och en postdoktor, och har
  handlett flera Erasmus studenter och kandidater i sina examensarbeten.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2027
 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, neurologi, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI