Eva Serlachius forskargrupp

This page in English

Barn och ungdomspsykiatri

Ångestsjukdomar hos unga; diagnostik och behandling

Självskattad ångest visar en påtaglig ökning hos tonårsflickor under de senaste tio åren. Epidemiologiska studier tyder på att ca 5-10 % av barn och ungdomar har någon form av ångeststörning, vilket innebär att de är en av de vanligaste psykiska störningarna hos unga. Ångeststörningar kan medföra allvarlig funktionsnedsättning med svåra konsekvenser för självkänsla, relationer, inlärning och psykosocial utveckling. Vår övergripande målsättning är att utveckla och utvärdera metoder för diagnostik och behandling av ångestörningar hos unga. Syftet är att förbättra tidig upptäckt av ångeststörningar och öka tillgänglighet till evidensbaserade behandlingsmetoder. Ansvarig forskare: Eva Serlachius

Suicidalitet hos unga. En prospektiv studie av unga med suicidalt beteende inom den akuta barn- och ungdomspsykiatrin.

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna för unga mellan 15 och 24 år, och motsvarar ungefär vart tredje dödsfall bland unga i Sverige. Oroande nog har antalet suicidförsök bland flickor och pojkar 15-19 år ökat sedan 1980. Vid den barn - och ungdomspsykiatriska akutmottagningen i Stockholm är suicidförsök eller suicidhot en av de vanligaste sökorsakerna.

Projektet som utgår från BUP-kliniken i Stockholm bygger på att skapa en regional kohort av alla ungdomar vilka söker Stockholms läns barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagning för suicidförsök eller suicidavsikt. Med utgångspunkt från kohorten vill vi studera och kontinuerligt följa upp barn och ungdomars psykiska hälsa och identifiera mönster av psykiatriska symptom, biologiska markörer, kognitiva och psykosociala faktorer samt funktion. Målet med studien är att skapa förbättrade bedömningar som kan möjliggöra bra förebyggande insatser och därmed minska antalet självmord. Ansvarig forskare: Tobias Edbom. Projektet sker i samarbete med prof Bo Runeson, Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Stockholm Child and Adolescent Psychosis Study (SCAPS)

Psykossjukdomar (Early onset psychosis, EOP) med debut i barn- och ungdomsåren har sämre prognos än för de som drabbas som vuxna. Det är viktigt att kartlägga hur sjukdomsbilden hos den unge kan predicera förloppet i vuxenlivet och vilka tidiga interventioner som skulle kunna förbättra prognosen.

Vår prospektiva studie baseras på en kohort av unga med schizofreni eller affektiva EOP samt friska jämnåriga kontroller. Ett mål är att skapa en omfattande databas med försökspersoner som kan följas långsiktigt. Vidare vill vi samla mer kunskap om kliniska och neurobiologiska egenskaper över tid hos EOP och utveckla nya biomarkörer för diagnos, prognos och utfall på sikt. Vi kommer att använda nya tekniker för att upptäcka tidiga tecken på somatiska komplikationer till EOP, samt att kartlägga kognitiva svårigheter och pröva interventioner med syfte att kompensera för dessa. Ansvarig forskare: Mathias Lundberg och Neil Cleland. Projektet sker utgående från BUP-kliniken i Stockholm (Enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom), i samarbete med bl a prof Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo.

Forskningsprojekt

  • Utveckling av internet behandling med KBT för barn med ångeststörningar
  • Suicidalitet hos unga. En prospektiv studie av unga med suicidalt beteende inom den akuta barn- och ungdomspsykiatrin
  • Stockholm Child and Adolescent PsyUtvalda publikationerchosis Study (SCAPS)

Utvalda publikationer

Pro-inflammatory cytokines are elevated in adolescent females with emotional disorders not treated with SSRIs.
Henje Blom E, Lekander M, Ingvar M, Åsberg M, Mobarrez F, Serlachius E
J Affect Disord 2012 Feb;136(3):716-23

Low Sense of Coherence (SOC) is a mirror of general anxiety and persistent depressive symptoms in adolescent girls - a cross-sectional study of a clinical and a non-clinical cohort.
Henje Blom E, Serlachius E, Larsson J, Theorell T, Ingvar M
Health Qual Life Outcomes 2010 Jun;8():58

The differentiation between depressive and anxious adolescent females and controls by behavioural self-rating scales.
Blom E, Larsson J, Serlachius E, Ingvar M
J Affect Disord 2010 May;122(3):232-40

Heart rate variability (HRV) in adolescent females with anxiety disorders and major depressive disorder.
Henje Blom E, Olsson E, Serlachius E, Ericson M, Ingvar M
Acta Paediatr. 2010 Apr;99(4):604-11

Increased plasma levels of thioredoxin-1 in patients with first episode psychosis and long-term schizophrenia.
Owe-Larsson B, Ekdahl K, Edbom T, Osby U, Karlsson H, Lundberg C, et al
Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 2011 Jun;35(4):1117-21

Gruppmedlemmar

Erik AnderssonPostdoc
Kristina AspvallForskarstuderande
Hannah BergmanAnknuten
Hanna Björlin AvdicForskarstuderande
Louise FrisénAnknuten
Rebecca GrudinDoktorand, Forskarstuderande
Jens HögströmAdjunkt, Postdoc
Maral JolstedtForskarstuderande
Fabian LenhardAnknuten
Anna LundhAnknuten
Johan Lundin KlebergAnknuten
Anton LundströmSystemadministratör
Kerstin MalmbergAnknuten
Cecilia MånssonAnknuten
Martina NordForskarstuderande
Eva SerlachiusForskargruppsledare
Ludmila SolominAnknuten
Susanna TerlingAnknuten
Sarah VigerlandAnknuten
Tove WahlundForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapPsykiatri