Skip to main content

Eva Serlachius forskargrupp

Barn och ungdomspsykiatri

Psykisk ohälsa är vanligt bland barn och unga och kan medföra allvarlig funktionsnedsättning med svåra konsekvenser för självkänsla, relationer, inlärning och psykosocial utveckling. Vår övergripande målsättning är att utveckla och utvärdera metoder för diagnostik och behandling av psykisk ohälsa hos unga. Syftet är att förbättra tidig upptäckt och öka tillgänglighet till evidensbaserade behandlingsmetoder. Vi är särskilt inriktade på ångeststörningar, tvångssyndrom och depression hos barn och ungdomar.

Forskargruppen har omfattande erfarenhet av utveckling och utvärdering av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för barn och ungdomar med olika tillstånd inom ramen för det så kallade Barninternetprojektet (BIP; www.bup.se/bip). Vår strävan är att utveckla och noggrant utvärdera behandlingsprogram för att de sedan ska kunna implementeras inom vården.

Inom ramen för forskargruppens arbete har vi utvecklat en teknisk plattform för internetförmedlad behandling som används av flera forskare, både nationellt och internationellt. Sammantaget har forskargruppen genomfört mer än 10 kliniska studier och mer än 1000 patienter har behandlats i olika BIP-projekt.

Forskningsprojekt

Generisk ångestbehandling

Behandlingsprogrammet BIP Ångest barn har utvärderats för åldersgruppen 8-12 år i två pilotstudier och två randomiserade kontrollerade studier. De studierna har visat goda resultat och det finns planer på att implementera BIP Ångest barn inom BUP i Stockholm. För närvarande utvärderas BIP Ångest för både barn och ungdomar i en okontrollerad effectiveness-studie på BUP i Region Jämtland Härjedalen och vi söker medel för att utvärdera en anpassning för ungdomar.

Internetförmedlad KBT vs internetförmedlat stöd och rådgivning för unga med social ångeststörning: en randomiserad kontrollerad studie

Behandling för unga med socialångeststörning har tidigare utvärderats i en pilotstudie. Nu undersöks i en randomiserad kontrollerad studie om terapeutledd IKBT för unga med social ångeststörning kan minska symtom på social ångest, vilka potentiella mekanismer som ligger bakom förändring av symtom samt om behandlingen är kostnadseffektiv.

Internetförmedlad KBT för ungdomar med GAD

Behandling för ungdomar med GAD eller överdriven oro utvärderats i två mindre studier, en fallserie och en multiple baseline studie.

Implementering av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med tvångssyndrom: En randomiserad kontrollerad non-inferiority studie

Behandling för ungdomar med tvångssyndrom har tidigare utvärderats i två studier och för närvarande pågår en non-inferiority studie av IKBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom där IKBT jämförs med face-to-face-behandling.

Genomförbarhet, effekt och kostnadseffektivitet av IKBT för ungdomar med mild till måttlig depression

Syftet med projektet är:
1.) att utveckla två IKBT interventioner, med och utan behandlarstöd, för ungdomar med mild till måttlig depression.
2.) att undersöka om IKBT interventionerna är genomförbara och godtagbara för ungdomar och deras vårdnadshavare, samt utvärdera preliminära effekter genom en randomiserad pilotstudie som jämför vägledd IKBT, icke-vägledd IKBT och sedvanlig psykiatrisk behandling.
3.) Att genomföra en RCT för att jämföra effekt och kostnadseffektivitet mellan vägledd IKBT, icke-vägledd IKBT och sedvanlig psykiatrisk behandling och 4) beskriva långtidseffekterna av behandlingarna.

Social uppmärksamhet bland barn och ungdomar med social ångest

I studien undersöks hur social uppmärksamhet hos personer med social ångest kommer till uttryck, samt om det går att påverka den genom kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom s.k. eye tracking-teknik mäter vi social uppmärksamhet i en grupp barn med social ångest och jämföra dem med barn med andra kliniska tillstånd som har förknippats med avvikande uppmärksamhet, och med en kontrollgrupp. Syftet med studien är att bättre förstå hur social ångest utvecklas i barndomen samt hur social ångest vidmakthålls genom livet.

Forskningsstöd

  • Kavli fondet
  • Forte
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Jane och Dan Olssons forskningsstiftelse
  • HSF Region Stockholm
  • Centrum för Psykiatriforskning (doktorandmånader)
  • ALF och PPG projektmedel
  • ALF förordnande som klinisk postdoktor (Jens Högström)
  • ALF förordnande som klinisk forskare/högre kliniska forskare (Eva Serlachius)

Utvalda publikationer

30241993

30135776

30135763

28752937

28515196

27993223

26649465

28000078

29971153

29247101

Gruppmedlemmar

Sarah AhariAnknuten
Erik AnderssonPostdoc
Kristina AspvallForskarstuderande
Martin BellanderAnknuten, Postdoc
Hanna Björlin AvdicForskarstuderande
Fredrik EnokssonAnknuten
Louise FrisénAnknuten
Rebecca GrudinDoktorand, Forskarstuderande
Jens HögströmPostdoc
Maral JolstedtForskarstuderande
Anna LundhAnknuten
Johan Lundin KlebergAnknuten
Anton LundströmSystemadministratör
Kerstin MalmbergAnknuten
Cecilia MånssonAnknuten
Martina NordForskarstuderande
Eva SerlachiusAnknuten, Forskargruppsledare
Ludmila SolominAnknuten
Susanna TerlingAnknuten
Sarah VigerlandAnknuten
Tove WahlundForskarstuderande
Johan ÅhlénAnknuten, Postdoc