Torkel Carlsson

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: torkel.carlsson@ki.se
Besöksadress: Barn- o ungdomspsykiatriskt forkningscentrum,Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI