Jens Högström

Jens Högström

Adjungerad Lektor | Docent
E-postadress: jens.hogstrom@ki.se
Besöksadress: Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum, Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i psykologi vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap samt
  psykolog på BUP FoU Centrum. Den forskning jag bedriver rör unga med
  ångestproblematik och barn med utagerande problem.
  Jag läste Psykologprogrammet på Stockholms Universitet 2000-2005 och har
  sedan dess arbetat som klinisk psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin
  (BUP) i Stockholm och i primärvården. Under 2010-2014 doktorerade jag vid
  KI om behandling av barn med utagerande problem och sedan 2014 är jag
  postdoc i Eva Serlachius forskargrupp på Centrum för Psykiatriforskning
  (CPF).

Forskningsbeskrivning

 • Den forskning jag medverkar i och bedriver handlar om barn med
  ångestproblematik, behandling av ångesttillstånd samt implementering och
  tillgängliggörande av evidenbaserade behandlingsmetoder. Utöver dessa
  områden forskar jag även om barn med utagerande problem.

Undervisning

 • Jag undervisar på psykologutbildningen på Karolinska Institutet, samt i ett
  antal andra sammanhang, bl.a. på specialistutbildningen för psykologer,
  ST-läkarkurser samt Logoped- och Läkarprogrammen vid Karolinska
  Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Lektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Psykologi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI