Sarah Vigerland

Sarah Vigerland

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: sarah.vigerland@ki.se
Besöksadress: Barn- o ungdomspsykiatriskt forkningscentrum,Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning fokuserar framförallt på internetförmedlad kognitiv
  beteendeterapi för barn och ungdomar med ångestsyndrom och depression.
  Jag är klinisk psykolog, forskare och enhetschef på BUP Internetbehandling
  inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm.

Forskningsbeskrivning

 • Sedan jag försvarade min avhandling, som handlade om utvärdering av IKBT
  för barn med ångeststörningar, så har jag fortsatt med forskning inom
  detta område. Senare projekt har haft fokus på fortsatt utvärdering av
  IKBT, bland annat genom pragmatiska effectiveness-studier. Jag är även
  inblandad i forskningsprojekt som undersöker IKBT för andra åldersgrupper
  och diagnoser, till exempel för ungdomar med mild till måttlig depression
  och unga vuxna med autism.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI