Johan Lundin Kleberg

Johan Lundin Kleberg

Forskningsspecialist
Telefon: +46852483259
Besöksadress: Barn- o ungdomspsykiatriskt forkningscentrum,Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och forskare vid insitutionen för klinisk
  neurovetenskap och BUP KFE.
  Jag disputerade vid Uppsala universitet 2018, och blev docent i psykologi
  2020.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om social uppmärksamhet hos barn och ungdomar från
  spädbarnsår till tonår. Jag använder olika experimentella metoder, till
  exempel ögonrörelsemätning (eye tracking) och pupillometri för att
  undersöka flera frågeställningar:
  - Kan man förstå skillnader och likheter mellan autismspektrumtillstånd
  och social ångest genom att studera snabba uppmärksamhetsskiften mot
  ansikten och andra socialt viktiga stimuli? Den kunskapen kan hjälpa oss att
  utveckla nya behandlingar och bättre diagnostik.
  - Tidigare forskning tyder på att ungdomar med social ångest har
  svårigheter med att uppmärksamma vissa sociala stimui, till exempel
  ansiktsuttryck, på ett flexibelt sätt. Påverkar människors spontana
  tendens att rikta uppmärksamheten mot eller från social information hur
  väl vi kan ta till oss KBT-behandlingar för social ångest? Och förändras
  den uppmärksamheten genom effektiva behandlingar?
  - Williams syndrom är ett ovanligt genetiskt tillstånd som leder till en
  unik profil av svårigheter och styrkor med social interaktion,
  uppmärksamhet och kognition. Jag forskar om hur den profilen ser ut och
  påverkar personer med Williams syndrom i vardagen.
  - Yngre syskon till barn med autismspektrumtillstånd har en högre risk
  olika typer av utvecklingsavvikelser, bland annat autismspektrumtillstånd.
  Jag samarbetar med forskare i Projekt Småsyskon vid Uppsala universitet och
  Karolinska institutet för att förstå de tidigaste tecknen på, och
  mekanismerna bakom, detta.
  - Barn med ADHD och ADD har ofta svårigheter både med olika typer av
  uppmärksamhet, och med att hantera känslor och relationer. Jag samarbetar
  med forskare vid Uppsala barn- och babylab för att förstå mer om detta.
  *Publikationer*
  1) Löwenberg, E.B, Aili, F., Serlachius, E., Högström, J. &

 • *Kleberg,
  J.L. *(/accepted for publication/). Reduced left visual field bias for
  faces in adolescents with social anxiety disorder. /Cognitive
  Neuropsychiatry/
  2) *Kleberg, J.L, *Högström, J., Sundström, K., Frick, A. &
 • Serlachius,
  E. (/accepted for publication). /Delayed gaze shifts away from others’
  eyes in children and adolescents with social anxiety disorder. /Journal
  of Affective Disorders/
  3) Espinosa, L.*, *Kleberg, J.L*, *Hofvander, B., Berggren, S., Bölte, S. &

 • Olsson, A. Enhanced social learning of threat in adults with autism
  (/accepted for publication/). /Molecular Autism /(*Equal participation)
  4) *Kleberg, J.L, *Frick, M.A, &
 • Brocki, K.C (2020). Can auditory warning
  signals normalize eye movements in children with ADHD? /European Child &

 • Adolescent Psychiatry. /DOI: 10.1007/s00787-020-01484-w
  5) *Kleberg, J.L, *Frick, M.A, &
 • Brocki, K.C (2020). Increased pupil
  dilation to happy faces in children with hyperactive/impulsive symptoms
  of ADHD. /Development and Psychopathology/
  6) Högström, J., Nordh, M., Larson Lindal, M., Taylor, E., Serlachius, E.,
  &
 • *Kleberg, J.L* (2019). Visual attention to emotional faces in
  adolescents with social anxiety disorder receiving cognitive behavioral
  therapy. /PloS one/, /14/(11), e0225603.
  doi:10.1371/journal.pone.0225603
  7) *Kleberg, J.L, *Hanqvist, C., Serlachius, E. &
 • Högström, J. (2019).
  Pupil dilation to emotional expressions in adolescent social anxiety
  disorder is related to treatment outcome. /Journal of Anxiety Disorders,
  65, /26-33. /https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.04.006/
  8) *Kleberg, J.L, *Nyström, P., Bölte, S. &
 • Falck-Ytter, T. (2019). Sex
  Differences in Social Attention in Infants at Risk for Autism. /Journal
  of Autism and Developmental Disorders./ 49(4), 1342-1351/ /*DOI :
  *10.1007/s10803-018-3799-z
  9) *Kleberg, J. L*., del Bianco, T., &
 • Falck-Ytter, T (2019). How Infants’
  arousal influences their visual search. /Child Development, /90 (4),
  1413-1423
  10) *Kleberg, J. L*. (2018). /Visual Attention to Faces, Eyes and Objects:
  Studies of Typically and Atypically Developing Children /(Doctoral
  dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis).
  11) *Kleberg, J. L*., Högström, J., Nord, M., Bölte, S., Serlachius, E.,
  &
 • Falck-Ytter, T. (2017). Autistic Traits and Symptoms of Social Anxiety
  are Differentially Related to Attention to Others’ Eyes in Social
  Anxiety Disorder. /Journal of Autism and Developmental
  Disorders/, /47/(12), 3814-3821.
  12) *Kleberg, J. L*., Thorup, E., &
 • Falck‐Ytter, T. (2017). Visual
  orienting in children with autism: Hyper‐responsiveness to human eyes
  presented after a brief alerting audio‐signal, but hyporesponsiveness
  to eyes presented without sound. /Autism Research/, /10/(2), 246-250.
  13) Thorup, E., *Kleberg, J. L*., &
 • Falck-Ytter, T. (2017). Gaze Following
  in Children with Autism: Do High Interest Objects Boost
  Performance? /Journal of Autism and Developmental Disorders/, /47/(3),
  626-635
  14) *Kleberg, J. L*., Thorup, E., &
 • Falck‐Ytter, T. (2017). Reduced visual
  disengagement but intact phasic alerting in young children with
  autism. /Autism Research/, /10/(3), 539-545.
  15) *Kleberg, J. L*., Selbing, I., Lundqvist, D., Hofvander, B., &
 • Olsson,
  A. (2015). Spontaneous eye movements and trait empathy predict vicarious
  learning of fear. /International Journal of
  Psychophysiology/, /98/(3), 577-583.
  16) *Kleberg, J. L*. (2015). Resting state arousal and functional
  connectivity in autism spectrum disorder. /Journal of
  Neurophysiology/, /113/(9), 3035-3037.
  17) *Kleberg, J. L*., Lindberg, C., &
 • Winblad, S. (2014). Facial memory
  deficits in myotonic dystrophy type 1. /Acta Neurologica
  Scandinavica/, /130/(5), 312-318.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI