Li Åslund

Li Åslund

Anknuten till Forskning
E-postadress: li.aslund@ki.se
Besöksadress: Barn- o ungdomspsykiatriskt forkningscentrum,Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Fokus för mitt arbete är utveckling och utvärdering av psykologiska
  behandlingsmetoder och eHälsoverktyg för ungdomar med sömnproblem.
  Läs mer om mig och connecta på https://linkedin.com/in/lie-aslund

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling: Adolescent sleep: comorbid problems and behavioral treatment
  of insomnia
  Länk till avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47395
  Insomni är vanligt hos ungdomar och leder ofta till funktionsnedsättningar
  och lidande. Mitt avhandlingsarbete syftar till att öka förståelsen för
  samsjukligheten mellan insomni och ångest och depression hos ungdomar samt
  att bidra till ökad evidens för kognitiv beteendeterapi för insomni hos
  åldersgruppen, både i klinisk miljö och som internetbehandling. På sikt
  är projektets mål att bidra med kliniska riktlinjer och lätttillgängliga
  behandlingar för insomni hos ungdomar som utan behandling riskerar en
  livslång påverkan på mående och hälsa.
  Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet,
  Stressforskningsinstitutet (Stockholms Universitet), Karolinska Sjukhuset
  (KS), Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm samt Umeå Universitet.
  *Huvudhandledare: *Mats Lekander, Karolinska Institutet
  *Bihandledare: *Susanna Jernelöv, Karolinska Institutet, Rikard Wicksell,
  Karolinska Institutet, Eva Henje, Umeå Universitet

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI