Niklas Långström

Niklas Långström

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: CPF, Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, BUP FoUU, Region Stockholm
  Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet, 2016-2018
  Professor i psykiatrisk epidemiologi, KI, 2010-2016

Forskningsbeskrivning

 • Jag studerar utvecklingsvägar, korrelat och utfall av psykiska störningar hos barn och vuxna. Jag är särskilt intresserad av orsaksmekanismer bakom, samt riskbedömning och förebyggande av interpersonellt, inklusive sexuellt, våld.

  Jag har ett långvarigt intresse av mekanismer bakom utvecklingen av allvarliga normbrytande och sexuellt skadliga eller kränkande beteenden hos barn och unga vuxna.
  Och för att förbättra multimodala, selektiva och indikerade insatser för att hjälpa utsatta barn eller barn i riskzon ifrån en negativ utveckling.

  Jag arbetar även med projekt som rör förekomst, riskfaktorer och utfall för personer i barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård (på avdelning) med eller utan tvång. Eller i social tvångsvård (Statens institutionsstyrelse) eller frihetsberövande påföljder pga allvarlig brottslighet (sluten ungdomsvård eller [ungdoms]fängelse).

  Till sist är jag intresserad av hur man genomför optimalt korrekta och informativa systematiska översikter av riskfaktorer för och effektiviteten av medicinska och psykosociala insatser mot psykiatriska tillstånd, samt våldsamt och sexuellt skadligt eller kränkande beteende.

  Jag arbetar tillsammans med epidemiologer och biostatistiker på Karolinska Institutet, på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) där jag tidigare (2010-2016) var anställd som professor samt vid avdelningen för klinisk neurovetenskap/Centrum för psykiatriforskning.
  Jag samarbetar också med psykologi- och psykiatriprofessionella vid Carleton University och University of Ottawa, Kanada, vid Syddansk Universitet, Danmark, vid Tammerfors universitet, Finland samt vid Oxford University, Storbritannien.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, inriktning: rättspsykiatri, Karolinska institutet, 2002
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 1999
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1992

Handledare

 • Vide Ohlsson Gotby, Register-based studies of sex steroid hormones and psychiatric disorders.
 • Ralf Kuja-Halkola, Twin and family studies on the development of cognitive and externalizing problems.
 • Amir Sariaslan, Exploring the causal nature of neighborhood influences on violent criminality, substance misuse and psychiatric morbidity.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI