Niklas Långström

Niklas Långström

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: CPF, Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent
  Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet, 2016-2018
  Professor i psykiatrisk epidemiologi, KI, 2010-2016
  Barn- och ungdomspsykiater &

 • medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

Forskningsbeskrivning

 • Jag arbetar med riskfaktorer och utvecklingsvägar till psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Till mina specialområden hör orsaksmekanismer bakom, samt riskbedömning och förebyggande av interpersonellt våld.

  Jag är intresserad av hur man bäst genomför systematiska kunskapsöversikter inom medicin och socialt arbete, bland annat av effektiviteten hos medicinska och psykosociala insatser mot psykiatriska tillstånd, våldsbrott och sexuella övergrepp.

  Aktuella forskningsprojekt jag är inblandad i rör utveckling av nya insatser mot våldsbrottslighet samt problematiskt eller kränkande sexuellt beteende, pedofil störning respektive barnpsykiatrisk heldygnsvård (inklusive tvång).

  Utöver mina kollegor på KI-institutionerna Klinisk neurovetenskap/Centrum för psykiatriforskning och MEB samt ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset, samarbetar jag med professionella bland annat vid Department of forensic psychiatry, Oxford University, Storbritannien.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, inriktning: rättspsykiatri, Karolinska institutet, 2002
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 1999
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1992

Handledare

 • Vide Ohlsson Gotby, Register-based studies of sex steroid hormones and psychiatric disorders.
 • Ralf Kuja-Halkola, Twin and family studies on the development of cognitive and externalizing problems.
 • Amir Sariaslan, Exploring the causal nature of neighborhood influences on violent criminality, substance misuse and psychiatric morbidity.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI