David Mataix-Cols forskargrupp

Ångest, Tvångssyndrom och relaterade tillstånd över alla åldrar

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) är ett svårt psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av påträngande och ångestframkallande tankar (tvångstankar) som åtföljs av upprepade beteenden (tvångshandlingar), vilket orsakar omfattande obehag och funktionsnedsättning. Vanligtvis debuterar OCD under ungdomsåren, men människor i alla åldrar kan lida av tillståndet. OCD är förhållandevis vanligt och drabbar ungefär 2 % av befolkningen. Ofta lider de som har OCD även av annan psykisk ohälsa, så som depression och olika ångestsyndrom. OCD är ett av de svåraste och mest funktionsnedsättande psykiatriska tillstånden med debut i barndomen. Enligt World Health Organisation så är det en av de 10 svåraste sjukdomarna i västvärlden, utgått från i vilken omfattning det påverkar inkomst och livskvalitet. Tidigare har OCD klassats som ett ångestsyndrom, men på senare tid har forskning inom neurovetenskap funnit stöd för att OCD är ett spektrumtillstånd, relaterat till, men också annorlunda från, andra ångesttillstånd, och att det ligger nära andra lika vanliga men mindre förstådda psykiatriska tillstånd som kännetecknas av tvångsmässiga handlingar, så som:

  • Dysmorfofobi (Body Dysmorphic Disorder, BDD): upptagenhet av upplevda avvikelser i utseendet och upprepade beteenden (så som att kontrollera sig i spegeln)
  • Patologiskt samlande (Hoarding Disorder): ihållande svårigheter med att göra sig av med tillhörigheter, vilket resulterar i belamrande oreda och funktionsnedsättning
  • Trichotillomani (hair-pulling): att upprepat rycka hår från huvudet eller kroppen så att det resulterar i märkbar förlust av hår
  • Dermatillomani (skin-picking): att upprepat påfresta huden genom att pilla på den så att hudsår och medicinska komplikationer kan uppstå
  • Tics (exempelvis Tourettes): att upprepat utföra kroppsrörelser (blinkningar, ryckningar eller dylikt) eller upprepat ge ifrån sig ljud (harklingar, fnysningar, ord eller dylikt) utan att kunna motstå det

Samlingsnamnet för dessa tillstånd är Tvångssyndrom och Relaterade Tillstånd (Obsessive Compulsive Disorder and Related Disorders, OCD-RD). De är påtagligt funktionsnedsättande psykiatriska tillstånd med debut i barndomen som orsakar omfattande sjuklighet och socioekonomisk börda. Trots att de tillsammans är vanligt förekommande, är kopplade till påtaglig funktionsnedsättning och kostar samhället mycket, så har OCD-RD hittills varit påfallande oupptäckt [av sjukvården], obehandlat och obeforskat.

Forskningsprojekt

Vår multidisciplinära forskargrupp har nyligen flyttat till Karolinska Institutet från Institute of Psychiatry vid King’s College London. Vår forskning syftar till att förstå orsakerna till ångest och OCD-RD; detta med hjälp av flera olika metoder, så som genetisk epidemiologi och hjärnavbildning/hjärnröntgen. Forskargruppen genomför även klinisk forskning och forskning kring hur man kan nå ut med evidensbaserad behandling för dessa problem till människor i alla åldrar.

Utvalda publikationer

The structure of genetic and environmental risk factors for dimensional representations of DSM-5 obsessive-compulsive spectrum disorders.
Monzani B, Rijsdijk F, Harris J, Mataix-Cols D
JAMA Psychiatry 2014 Feb;71(2):182-9

Cognitive-behavioural therapy with post-session D-cycloserine augmentation for paediatric obsessive-compulsive disorder: pilot randomised controlled trial.
Mataix-Cols D, Turner C, Monzani B, Isomura K, Murphy C, Krebs G, et al
Br J Psychiatry 2014 Jan;204(1):77-8

Multicenter voxel-based morphometry mega-analysis of structural brain scans in obsessive-compulsive disorder.
de Wit SJ, Alonso P, Schweren L, Mataix-Cols D, Lochner C, Menchón JM, et al
Am J Psychiatry 2014 Mar;171(3):340-9

Epidemiology of hoarding disorder.
Nordsletten AE, Reichenberg A, Hatch SL, Fernández de la Cruz L, Pertusa A, Hotopf M, et al
Br J Psychiatry 2013 Dec;203(6):445-52

Population-based, multigenerational family clustering study of obsessive-compulsive disorder.
Mataix-Cols D, Boman M, Monzani B, Rück C, Serlachius E, Långström N, et al
JAMA Psychiatry 2013 Jul;70(7):709-17

Gruppmedlemmar