Kristina Aspvall

Kristina Aspvall

Adjungerad Adjunkt
Telefon: +46852483387
Besöksadress: Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscent, Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Mataix/Cols, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och Medicine Doktor på Institutionen för
  klinisk neurovetenskap. Jag är postdoktor i David Mataix-Cols forskargrupp
  [1]. Mitt forskningsområde är barn och ungdomar med tvångssyndrom och
  relaterade tillstånd. Jag är för närvarande involverad i följande
  projekt:
  * Utveckling och utvärdering av ett digitalt föräldralevererat preventivt
  program för barn med risk att utveckla tvångssyndrom.
  * Långtidsuppföljning av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi i en
  stegvis vårdmodell för barn och ungdomar med tvångssyndrom.
  * Utvärdering av internetförmedlad behandling för barn och ungdomar med
  tvångssyndrom och autism.
  * Utvärdering av internetförmedlad behandling för ungdomar med
  dysmorfofobi/BDD.
  * Utvärdering av internetförmedlad kognitiv terapi för tabutvångstankar
  hos vuxna med tvångssyndrom.
  Psykologexamen, 2012, Karolinska Institutet
  Medicine Doktor, 2020, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska
  Institutet
  [1] https://ki.se/cns/david-mataix-cols-forskargrupp

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2020
 • Psykologexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI