Forskargrupp Xu Dawei

Vår grupps huvudsakliga forskningsinriktningar är: Epidemiologi, molekylärbiologi och immunologiska mekanismer vid hematologiska maligniteter; lipoxygenasers biologiska roll; samt, cellulära/molekylära aspekter av karcinogenes och åldrande.

Hematologiska och solida tumörer

Hematologiska laboratoriegruppen tillhör avdelningen för klinisk medicin och är placerad på BioClinicum, Cancertema.

I gruppen fokuserar vi vår forskning på följande aspekter:

  1. Epidemiologi, molekylärbiologi och vissa immunologiska mekanismer för hematologiska maligniteter.
  2. Den biologiska rollen av lipoxygenaser, en familj av enzymer som katalyserar bildningen av aktiva lipidmediatorer. Studierna fokuserar på uttrycket av lipoxygenaser som ett diagnostiskt verktyg och biologisk funktion vid lymfom.
  3. Cellulära/molekylära aspekter av karcinogenes och åldrande. Här betonar vi rollen av telomeras och telomer i cancerutveckling och åldrandeprocess. Telomeras är ett enzym som förlänger telomer i kromosomändarna, och både telomeras och telomer är viktiga aktörer i cancer och åldrande.

Våra studieprojekt ovan har både biologiska och kliniska implikationer, och de erhållna resultaten kommer att bidra till precisionsmedicin.

Pågående projekt

  • Telomerasaktivering och association med ETS-familjens transkriptionsfaktor GABPA vid cancer.
  • Den direkta och indirekta rollen av telomeras omvänt transkriptas (TERT) vid hämning av virusinfektion.

Gruppmedlemmar

Xu Dawei

Senior forskare/forskargruppsledare
08-517 765 52
K2 Medicin, Solna

Samarbetspartners

Vi samarbetar med andra forskare vid Karolinsk Institutet och andra universitet. På KI samarbetar vi med professor Catharina Larsson.

Internationellt samarbetar vi med professorerna Chengyun Zheng och Yidong Fan vid Shandong University, Kina.

Forskningsstöd

  • Vetenskapsrådet.
  • Cancerfonden.
  • Cancerföreningen.

Utvalda publikationer

Synergistic effects of telomerase reverse transcriptase and regulator of telomere elongation helicase 1 on aggressiveness and outcomes in adrenocortical carcinoma.
Yuan H, Wu Y, Wang J, Qin X, Huang Y, Yan L, Fana Y, Zedenius J, Juhlin CC, Larsson C, Lui WO, Xu D
Biomed Pharmacother 2022 May;149():112796

GABPA is a master regulator of luminal identity and restrains aggressive diseases in bladder cancer.
Guo Y, Yuan X, Li K, Dai M, Zhang L, Wu Y, Sun C, Chen Y, Cheng G, Liu C, Strååt K, Kong F, Zhao S, Bjorkhölm M, Xu D
Cell Death Differ 2020 06;27(6):1862-1877

GABPA inhibits invasion/metastasis in papillary thyroid carcinoma by regulating DICER1 expression.
Yuan X, Mu N, Wang N, Strååt K, Sofiadis A, Guo Y, Stenman A, Li K, Cheng G, Zhang L, Kong F, Ekblad L, Wennerberg J, Nilsson IL, Juhlin CC, Larsson C, Xu D
Oncogene 2019 02;38(7):965-979

Telomerase reverse transcriptase regulates DNMT3B expression/aberrant DNA methylation phenotype and AKT activation in hepatocellular carcinoma.
Yu J, Yuan X, Sjöholm L, Liu T, Kong F, Ekström TJ, Björkholm M, Xu D
Cancer Lett 2018 10;434():33-41

Intrinsic 5-lipoxygenase activity regulates migration and adherence of mantle cell lymphoma cells.
Xia C, Sadeghi L, Strååt K, Merrien M, Wright AP, Sander B, Xu D, Österborg A, Björkholm M, Claesson HE
Prostaglandins Other Lipid Mediat 2021 10;156():106575

Hodgkin Lymphoma Monozygotic Triplets Reveal Divergences in DNA Methylation Signatures.
Xia C, Olsen TK, Zirakzadeh AA, Almamoun R, Sjöholm LK, Dahlström J, Sjöberg J, Claesson HE, Johnsen JI, Winqvist O, Xu D, Ekström TJ, Björkholm M, Strååt K
Front Oncol 2020 ;10():598872

Expansion of immunoglobulin autoreactive T-helper cells in multiple myeloma.
Ostad M, Andersson M, Gruber A, Sundblad A
Blood 2008 Mar;111(5):2725-32

Transformation of mature mouse B cells into malignant plasma cells in vitro via introduction of defined genetic elements.
Högstrand K, Lindvall JM, Sundblad A, Grandien A
Eur J Immunol 2019 03;49(3):454-461

Trends in survival of young adult patients with acute lymphoblastic leukemia in Sweden and the United States.
Björkholm M, Edgren G, Dickman PW
Blood 2019 07;134(4):407-410

Reproductive history, as measured by parity, age at first birth and sex of offspring, and cancer-specific survival after a haematological malignancy.
Johansson ALV, Dickman PW, Eloranta S, Björkholm M
Acta Oncol 2022 Apr;():1-9

 

 

 

XD
Innehållsgranskare:
2023-04-03