Jack Valentin

Jack Valentin

Anknuten till Forskning
E-postadress: jack.valentin@ki.se
Besöksadress: BioClinicum J6:20, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kli med Xu D, 171 77 Stockholm

Om mig

  • */Jack Valentin: /*Anknuten forskare vid institutionen för onkologi-patologi. Docent, f d vetenskaplig sekreterare i Internationella strålskyddskommissionen (ICRP). * Född 1944, docent i genetik och strålskyddsexpert. * Medverkar i Socialstyrelsens /Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN
  • SREMC)/ som är en beredskapsfunktion vid Centrum för strålningsmedicin. * Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och nukleära händelser (RN-MeG). * Hedersledamot i det brittiska strålskyddssällskapet (Society for Radiological Protection, SRP).

Forskningsbeskrivning

  • Jack Valentin sysslar vid Centrum för strålningsmedicin främst med att bevaka händelser och forskning rörande strålning i omvärlden. Han är huvudansvarig för KcRN:s webbplats för strålnings-information, /Swedish Radiation Emergency Medicine Centre/ [1]. Han har senast arbetat med etiska avvägningar i strålskydd samt hälso- och miljöfrågor vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Han deltar i det Internationella atomenergiorganets (IAEA) utredning av Fukushimaolyckan. [1] http://sremc-kcrn.org

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI