Magnus Björkholm

Magnus Björkholm

Professor | Docent
Besöksadress: CMM, L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kli med Xu D, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

  • Docent, Serafimerlasarettet, 1979

Handledare

  • Enoch Chen, Extrapolating survival with applications in health technology assessment, 2021
  • Caroline Weibull, Survivorship in Hodgkin lymphoma : childbearing and treatment-related disease, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46467, 2014
  • Sandra Eloranta, Development and application of statistical methods for population-based cancer patient survival, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/41612, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI