Skip to main content

Forskargrupp Kristina Broliden

Du hittar mer information på engelska. Klicka länken för engelska sidan ovan.

Kristina Broliden, Professor i Infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Solna, gruppledare

Professor och överläkare, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska Institutet och Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Prefekt, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet

Professor/överläkare

Kristina Broliden

Telefon: 08-517 760 45
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Kristina.Broliden@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för infektionssjukdomar
171 76 Stockholm

Team Broliden/Tjernlund

Team Broliden/Öhrmalm

Kontakt

Anne Rasikari, Administratör

Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se

Adress:Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2