Forskargrupp Kristina Broliden

Sexuellt överförbara infektioner är förknippade med hög sjuklighet och dödlighet i ett globalt perspektiv. Vi kommer i detta projekt att identifiera molekylära mekanismer som är associerade med känslighet för könssjukdomar. Att identifiera nya sätt att förstärka genitalslemhinnan skulle ha stor betydelse för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av dessa genitala infektioner.

Identifiering av molekylära signaler i genitalslemhinnan som skyddar mot sexuellt överförbara infektioner

Sexuellt överförbara infektioner är förknippade med hög sjuklighet och dödlighet i ett globalt perspektiv. Bidragande faktorer till en ökad känslighet för dessa infektioner hos kvinnor är att vara koloniserad med en polymikrobiell anaerob genitalflora, användandet av vissa sorters preventivmedel samt att ha andra pågående genitala infektioner. För att begränsa de negativa konsekvenserna av könssjukdomar finns ett stort globalt behov av att utveckla både förebyggande och behandlande interventioner mot dessa infektioner.

Vi kommer i detta projekt att identifiera molekylära mekanismer som är associerade med känslighet för könssjukdomar och på det sättet skapa en grund för läkemedelsutveckling eller andra typer av interventioner. Vävnadsbiopsier från livmoderhalstappen från kvinnor kommer att kartläggas för RNA-expressionsmönster och relateras till mikroflorans komposition. RNA-expressionen kommer att analyseras med helt nya molekylära tekniker i vävnadssnitt som möjliggör lokalisering av genuttrycket med mycket hög upplösning i genitalepitelet och dess submukosa. Efter kartläggning av genuttryck och lokalisation i vävnadsbiopsierna från kvinnor med olika riskfaktorer så kommer dessa upptäckter att valideras i en experimentell vävnadsmodell. Att identifiera nya sätt att förstärka genitalslemhinnan och påverka mikrofloran skulle ha stor betydelse för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av sexuellt överförbara infektioner i ett globalt perspektiv.

Gruppmedlemmar

Kristina Broliden

Professor i infektionssjukdomar, överläkare i klinisk virologi, forskargruppsledare.
Broliden K

Läkarstudenter

  • Tyra Hasselrot
  • Hans Witzenhausen

Publikationer

Multi-omics analysis of the cervical epithelial integrity of women using depot medroxyprogesterone acetate.
Bradley F, Franzén Boger M, Kaldhusdal V, Åhlberg A, Edfeldt G, Lajoie J, Bergström S, Omollo K, Damdimopoulos A, Czarnewski P, Månberg A, Oyugi J, Kimani J, Nilsson P, Fowke K, Tjernlund A, Broliden K
PLoS Pathog 2022 May;18(5):e1010494

Regular Use of Depot Medroxyprogesterone Acetate Causes Thinning of the Superficial Lining and Apical Distribution of Human Immunodeficiency Virus Target Cells in the Human Ectocervix.
Edfeldt G, Lajoie J, Röhl M, Oyugi J, Åhlberg A, Khalilzadeh-Binicy B, Bradley F, Mack M, Kimani J, Omollo K, Wählby C, Fowke KR, Broliden K, Tjernlund A
J Infect Dis 2022 04;225(7):1151-1161

The Progestin Medroxyprogesterone Acetate Affects HIV-1 Production in Human Lymphoid Tissue Explants in a Dose-Dependent and Glucocorticoid-like Fashion.
Vanpouille C, Günaydın G, Jangard M, Clerici M, Margolis L, Broliden K, Introini A
Viruses 2021 11;13(11):

HIV-Exposed Seronegative Sex Workers Express Low T-Cell Activation and an Intact Ectocervical Tissue Microenvironment.
Röhl M, Tjernlund A, Lajoie J, Edfeldt G, Bradley F, Bergström S, Kaldhusdal V, Åhlberg A, Månberg A, Omollo K, Boily-Larouche G, Asghar M, Kwon DS, Oyugi J, Kimani J, Nilsson P, Fowke KR, Broliden K
Vaccines (Basel) 2021 Mar;9(3):

The neovaginal microbiome of transgender women post-gender reassignment surgery.
Birse KD, Kratzer K, Zuend CF, Mutch S, Noël-Romas L, Lamont A, Abou M, Jalil E, Veloso V, Grinsztejn B, Friedman RK, Broliden K, Bradley F, Poliquin V, Li F, Yanavich C, Burgener A, Aldrovandi G
Microbiome 2020 05;8(1):61

The Feasibility of Host Transcriptome Profiling as a Diagnostic Tool for Microbial Etiology in Childhood Cancer Patients with Febrile Neutropenia.
Wahlund M, Sinha I, Broliden K, Saghafian-Hedengren S, Nilsson A, Berggren A
Int J Mol Sci 2020 Jul;21(15):

The Role of TPMT, ITPA, and NUDT15 Variants during Mercaptopurine Treatment of Swedish Pediatric Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia.
Wahlund M, Nilsson A, Kahlin AZ, Broliden K, Myrberg IH, Appell ML, Berggren A
J Pediatr 2020 01;216():150-157.e1

Impact of Q-Griffithsin anti-HIV microbicide gel in non-human primates: In situ analyses of epithelial and immune cell markers in rectal mucosa.
Günaydın G, Edfeldt G, Garber DA, Asghar M, Noȅl-Romas L, Burgener A, Wählby C, Wang L, Rohan LC, Guenthner P, Mitchell J, Matoba N, McNicholl JM, Palmer KE, Tjernlund A, Broliden K
Sci Rep 2019 12;9(1):18120

A High-throughput Bead-based Affinity Assay Enables Analysis of Genital Protein Signatures in Women At Risk of HIV Infection.
Månberg A, Bradley F, Qundos U, Guthrie BL, Birse K, Noël-Romas L, Lindskog C, Bosire R, Kiarie J, Farquhar C, Burgener AD, Nilsson P, Broliden K
Mol Cell Proteomics 2019 03;18(3):461-476

Increased Cervical CD4+CCR5+ T Cells Among Kenyan Sex Working Women Using Depot Medroxyprogesterone Acetate.
Lajoie J, Tjernlund A, Omollo K, Edfeldt G, Röhl M, Boily-Larouche G, Cheruiyot J, Kimani M, Kimani J, Oyugi J, Broliden K, Fowke KR
AIDS Res Hum Retroviruses 2019 03;35(3):236-246

KB
Innehållsgranskare:
2023-07-19