Kristina Broliden

Kristina Broliden

Professor/Överläkare
Besöksadress: B2:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Infekt Broliden K, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i Infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Solna

  Kristina Broliden föddes 1963 i Stockholm och tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1990. Året desförrinnan hade hon disputerat på avhandlingen "Antidbody-dependent cellular cytotoxicity in HIV-infection".

  Hon blev docent vid Karolinska Institutet 1995 och tog specialistexamen i klinisk virologi 1998. Samma år blev hon biträdande klinikchef vid avdelningen för klinisk virologi, Karolinska Universitetssjukhset, Huddinge. Åren 2000-2004 arbetade hon som klinikchef och överläkare vid laboratoriet för klinisk virologi vid samma sjukhus.

  År 2004 fick hon en sexårig forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet vid avdelningen för klinisk virologi. Hon är ledamot av ett internationellt nätverk som studerar olika grupper av HIV-exponerade icke-smittade personer.

  Kristina Broliden utnämndes den 1 april 2005 till professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet förenat med anställning som överläkare vid infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Under perioden 1 januari 2015 till 31 december 2020 var hon prefekt vid Institutionen för medicin, Solna.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2005-

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1990

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI