Frideborg Bradley

Frideborg Bradley

Anknuten till Forskning
Besöksadress: BioClinicum J7:20, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Infekt Broliden K, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Nuvarande tjänst*
  * Postdoc, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet
  * AT-läkare (Forskar-AT), Karolinska Universitetssjukhuset
  *Finansiärer*
  * Region Stockholm/Karolinska Institutet (Forskar-AT tjänst)
  * Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
  * Tore Nilsons Stiftelse för Medicinsk Forskning
  *Akademiska utmärkelser och övriga meriter*
  * 2022- Stipendiat [1] Stiftelsen Maria Röhls minne
  * 2021- Representant för doktorander vid promoveringsceremoni
  * 2017- Best abstract award, [2] HIV Nordic conference
  * 2013- Bästa examensarbete [3] vid läkarprogrammet med projektet
  /”//Prevalence and trends of protein energy malnutrition in children
  under 5 years in a rural area of Uganda/”
  * 2012-2015- Föreläsare om studieteknik för läkarstudenter vid
  Karolinska Institutet
  * 2012- Ordförande Läkarsektionen, Medicinska Föreningen, Karolinska
  Institutet
  * 2016 - Läkarexamen, Karolinska Institutet
  * 2020 - Doktorsexamen, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska
  Institutet
  [1] https://lakartidningen.se/aktuellt/nytt-om-namn/2022/10/frideborg-bradley-forsta-maria-rohl-stipendiat/
  [2] https://hivnordic.se/abstracts/
  [3] https://utbildning.ki.se/student/examensarbete-i-medicin-diplom-for-basta-uppsats/2lk028

Forskningsbeskrivning

 • I min avhandling [1] studerade vi faktorer som påverkar den genitala
  slemhinnan och som är associerade med känslighet för hiv-smitta. Min
  nuvarande forskning fokuserar bland annat på hur könshormoner, både
  kroppsegna och exogena hormoner såsom vid användning av hormonella
  preventivmedel, samt den mikrobiella genitalfloran påverkar den genitala
  slemhinnan hos kvinnor. Denna kunskap kan förhoppningsvis bidra till att
  utveckla förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen av
  hiv, såsom t.ex. vaccin eller microbicider, samt bidra till utvecklingen av
  säkra hormonella preventivmedel.
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47128

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2020
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI