Skip to main content

Forskargrupp - Ingemar Björkhem & Ulf Diczfalusy

Vi studerar oxysteroler vid hälsa och sjukdom. Vi forskar kring oxysterolernas roll i samband med kolesterolomsättningen i hjärnan och deras betydelse i samband med neurodegeneration. Oxysteroler som biomarkörer vid neurologiska sjukdomar, oxidativ stress, inflammation och läkemedelsmetabolism.

Forskargruppsledare Ingemar Björkhem

Senior forskare

Ingemar Björkhem

Enhet: Ingemar Björkhems grupp
E-post: Ingemar.Bjorkhem@ki.se

Forskargruppsledare Ulf Diczfalusy

Anknuten

Ulf Diczfalusy

Enhet: Ulf Diczfalusys grupp
E-post: Ulf.Diczfalusy@ki.se

Gruppmedlemmar

Ingemar BjörkhemProfessor, senior, Senior forskare
Magnus Daniel HanssonAnknuten
Maura HeverinUniversitetsadjunkt

Forskningstekniker

  • Gaskromatografi
  • Masspektrometri
  • Molekylärbiologiska tekniker
  • Transgena djurmodeller.

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Swedish Brain Power, Wallenbergstiftelsen, SLL, Alzheimerfonden, Hjärnfonden, Astra Zeneca

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet

Utvalda publikationer

Enhanced production of 24S-hydroxycholesterol is not sufficient to drive liver X receptor target genes in vivo.
Shafaati M, Olin M, Båvner A, Pettersson H, Rozell B, Meaney S, et al
J. Intern. Med. 2011 Oct;270(4):377-87

4β-Hydroxycholesterol, an endogenous marker of CYP3A4/5 activity in humans.
Diczfalusy U, Nylén H, Elander P, Bertilsson L
Br J Clin Pharmacol 2011 Feb;71(2):183-9

Marked upregulation of cholesterol 25-hydroxylase expression by lipopolysaccharide.
Diczfalusy U, Olofsson K, Carlsson A, Gong M, Golenbock D, Rooyackers O, et al
J. Lipid Res. 2009 Nov;50(11):2258-64

Studies on the transcriptional regulation of cholesterol 24-hydroxylase (CYP46A1): marked insensitivity toward different regulatory axes.
Ohyama Y, Meaney S, Heverin M, Ekström L, Brafman A, Shafir M, et al
J. Biol. Chem. 2006 Feb;281(7):3810-20

12006384