Institutionen för laboratoriemedicin

Vår kärnverksamhet är forskning och utbildning. Ämnesområdet laboratoriemedicin knyter samman basvetenskaplig forskning, klinisk forskning och vård. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri.

Institutionen för laboratoriemedicin på Almedalsveckan 2022

Labmed nyheter

Kalenderhändelser