Avdelningen för Klinisk kemi

Avdelningen för Klinisk Kemi är en del av Instutionen för Laboratoriemedicin. Vid avdelningen bedrivs forskning fokuserad kring kardiometabola sjukdomar, forskningen integrerar både samtida grundforskning, klinisk medicin och translationell forskning.

Grafisk illustration av temat för avdelningen för klinisk kemi: Cardiovascular Disease, Type 2 diabetes, Chronic Kidney Disease, NAFLD/NASH, Dyslipidemia.
Teman för avdelningen för klinisk kemi: Cardiometabolic Disease in the Framework of Healthy Ageing Foto: Uwe Tietge

Avdelningen är vetenskapligt involverad i flera grundforskningsprojekt men även kliniskt orienterade projekt samt bidrar vid flera kurser och utbildningsprogram vid Laboratoriemedicin, en av de institutioner med flest undervisningsuppdrag på hela KI.

Forskargrupper

Forskargrupp Uwe Tietge

Ping Chens forskning

Ingemar Björkhem/Ulf Diczfaulsys forskning

Anders Helanders forskning

Avdelningen är också involverad i Cardio Metabolic Unit (CMU) (endast på engelska).
Koordinator: Paolo Parini.

Utbildning

Vid Klinisk Kemi bedrivs utbildning inom ett brett spektrum av kurser och program, inklusive kurser på läkarprogrammet, tandläkare, sjuksköterska, och biomedicinska analytikerprogrammet. Avdelningen är också, delaktiga i validering av utländska legitimationer, pedagogisk undervisning för universitetslärare och fristående kurser.

Maura Heverin, PhD: Biträdande avdelningschef

Victoria Menendez Benito

Anna-Klara Rundlöf, PhD

Veronika Tillander, PhD

Staffan Wallin, PhD

Masspektrometriplattform

Avdelningen är ansvariga för SMART (Small Molecule Analysis for Research and Teaching), en state-of-the-art masspektrometriplatform som kan analysera i princip alla små molekyler samt bidra till effektiva mätningar av metaboliskt flux. SMART är tillgängligt för alla intressenter både inom Karolinska Institutet och utanför.

 https://staff.ki.se/core-facility-for-campus-flemingsberg-mass-spectrometry

Personal i faciliteten

Uwe Tietge, föreståndare

Anita Lövgren Sandblom, laboratorietekniker

Avdelningschef

Profile image

Uwe Tietge

Professor/Sjukhuskemist
+46852483723

Avdelningssamordnare

My Nguyen

Personalärenden
Institutionen för laboratoriemedicin

Hitta till oss

Adress

Avdelningen för Klinisk kemi
Alfred Nobels Allé 8, plan 8  (se karta nedan)
141 52 Huddinge

OCH 

C1 62 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
14186 Stockholm

Karta

Medarbetare

UT
Innehållsgranskare:
2024-03-28