Pediatrik- Inger Kull

Forskningen inom gruppen är främst fokuserad på att identifiera faktorer av betydelse för vård av personer med allergisk sjukdom, med ett särskilt fokus på svår sjukdom och övergången från barndom till vuxen ålder.

En styrka med forskningen är möjligheten att kombinera kvantitativa metoder, baserade på avancerade statistiska analyser, med kvalitativa metoder, såsom fokusgruppsintervjuer. Forskningen utförs i en tvärvetenskaplig miljö med en blandning av forskare, doktorander och postdoktorander från olika forskningsområden och kliniskt aktiva vårdpersonal. Läs mer på den engelska webbsidan.

IK
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-03-13