Ida Mogensen

Ida Mogensen

Anknuten till Forskning
E-postadress: ida.mogensen@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 24, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Pediatrik Kull, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Läkare/postdoktor
  Jag är legitimerad läkare och disputerade 2020 på avhandlingen
  "Inflammation in asthma: relation to symptomatology, exacerbations and lung
  function" vid Uppsala Universitet. För närvarande gör jag en postdoc på
  Karolinska Institutet i professor Inger Kulls forskargrupp.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad på lungfunktionsutveckling från barndom till
  vuxen ålder, med ett särskilt fokus på astma och inflammatoriska
  tillstånd i luftvägarna. I min avhandling arbetade jag framför allt med
  olika aspekter av astma hos vuxna så som inflammation och dess koppling till
  astmakontroll och sänkt lungfunktion. Därefter har fokus legat på hur
  lungfunktionen utvecklas under barn- och ungdomsår hos ungdomar med astma,
  då lungans tillväxtperiod har stor betydelse för lunghälsa senare under
  livet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI