Maria Ödling

Maria Ödling

Biträdande Lektor
E-postadress: maria.odling@ki.se
Telefon: +46852487574
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 24, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Pediatrik Kull, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdok vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). Disputerade 2021 med avhandlingen "Bridging the gap in asthma management among adolescents and young adults" [1]. Vidare är jag leg. sjuksköterska med en specialistutbildning inom barn och ungdom. Har en magisterexamen i ledarskap och organisationsutvekling.

  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47502

Forskningsbeskrivning

 • Jag är en del av Inger Kulls forskargrupp [1]. Där mitt forskningsområde främst är kring överföringen mellan barn- och vuxensjukvård hos ungdomar och unga vuxna med astma och allergi. Forskningen baseras bland annat på data från den pågående epidemiologiska födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie) [2]. Min postdok utgår i från Luftvägsregistret [3], där ett av mina fokus är att studera perinatala faktorer i relation till lungfunktion hos barn och vuxna.

  [1] https://staff.ki.se/people/ingkul
  [2] https://ki.se/en/imm/bamse-project
  [3] https://lvr.registercentrum.se/

Undervisning

 • Arbetar som biträdande lektor vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Främst inom de fristående kurserna Omvårdnad vid allergi, astma och KOL del 1 [1] och 2 [2] för sjuksköterskor. Har även arbetat som adjunkt främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom, men även i grundutbildningen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på campus Flemingsberg.

  [1] https://utbildning.ki.se/student/omvardnad-vid-allergi-astma-och-kol-115-hp/2qa250
  [2] https://utbildning.ki.se/student/omvardnad-vid-allergi-astma-och-kol-215-hp/2qa262

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Astma-, Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen (ASTA)
 • Sällskapet Barnavård
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse
 • Kerstin Hejdenberg, Astma- och Allergiförbundet
 • Stiftelsen Samariten

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2028
 • Biträdande Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2021
 • Master in medical management, Karolinska Institute, 2012
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Bachelor of Science in Nursing, Red Cross University College of Nursing, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI