Jenny Bolk

Jenny Bolk

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: jenny.bolk@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Läkarprogrammet inriktning Pediatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Neonatolog på Sachsska Barn- och ungdomssjukhusetsjukhuset. 


 • Docent, KEP, Institutionen för medicin Solna och KI SÖS, Karolinska institutet,  

 • Olof Stephanssons grupp.
  Läkarexamen 1998.
  Läkarlegitimation 2000.
  Specialist i Pediatrik 2008.
  Specialist i Neonatologi 2012.
  Disputerade 2018.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om hur allvarliga händelser under graviditet,
  förlossning och spädbarnstiden påverkar barnets hälsa, med fokus på
  nervsystemets sjukdomar och hjärnans utveckling på sikt.
  Jag disputerade 2018 på uppföljning av barn som fötts extremt mycket för
  tidigt:
  "Extremely preterm birth: Brain imaging and outcome at early school age"
  https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46327/Thesis_Jenny_Bolk.pdf?sequence=3&

 • isAllowed=y.
  Efter att ha disputerat är jag nu postdoc i professor Olof Stephanssons
  grupp Reproductive, Perinatal and Pediatric Epidemiology på Enheten för
  klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna på KI.

Undervisning

 • - Föreläser regelbundet på grundutbildningen för läkare, barnmorskor och
  psykologer på KI, och handleder läkarstudenters examensarbeten.
  - Kursansvarig för den studentvalda kursen i Akut pediatrik, neonatologi och
  obstetrik på Sachsska barnsjukhuset (Läkarprogrammet termin 11).
  - Huvudhandledare till två doktorander och bihandledare till två
  doktorander.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2024
 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Pediatrik, Karolinska Institutet, 2024
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2018
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI