Skip to main content

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 forskare anknutna till institutionen.

Nyheter

Kalender

CB
Cecilia Bodén
2019-08-07