Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Institutionen har cirka 60 anställda, varav 7 professorer, 100 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Södersjukhuset

Nyheter

Kalender