Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 100 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Matts Halldin Pris 2021

Matts Halldin Pris 2021

KI SÖS gratulerar Peter Gillgren som motttagit Matts Halldins pris på Södersjukhuset, för betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård. Peter har i snart tre decennier arbetat för de kärlkirurgiska och allmänkirurgiska patienterna. Han leder också framgångsrikt forskargruppen SOSVASC med bred fokus på kärlkirurgi, traumatologi, vårdvetenskap och sårvård. 

Nyheter

Kalender