Skip to main content

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 85 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Nyheter

Kalender

CB
Cecilia Bodén
2019-10-14
Cecilia Bodén