Metoder för hälsofrämjande på arbetsplatsen – Lydia Kwaks forskargrupp

Vi bedriver forskning med fokus på att utveckla, utvärdera och implementera effektiva metoder för att främja hälsa på arbetsplatsen med specifikt fokus på förebyggande av stress och psykisk ohälsa.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Anna Persson
2024-05-30