Charlotte Wåhlin

Charlotte Wåhlin

Anknuten till Forskning
Besöksadress: ,
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Kwak, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Tidigare hade jag en post doc anställning vid enheten. Anställningen var
  kopplad stresspreventionsprojektet "Stress På Arbetsplatsen" (SPA) och till
  programmet för företagshälsovårdsforskning och forskningsområdet
  arbetshälsa. Numera är jag anknuten forskare vid enheten.
  Under flera år medverkade jag i en riktlinjegrupp inom kompetenscentret
  för företagshälsa där forskare och konsulter samverkade. Första
  riktlinjen lanserades 2014 ”Riktlinjer vid ländryggsbesvär”. Samtliga
  riktlinjer och andra publikationer finns att ladda ner via Myndigheten för
  arbetsmiljökunskaps webbsida: www.mynak.se
  /*Arbets- och miljömedicin *Jag arbetar/ som ergonom och forskare på
  Arbets- och miljömedicin, vid Universitetssjukhuset i Linköping.
  Tillsammans med övriga i teamet är mitt uppdrag att utreda orsaker till
  arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper
  som remitteras till kliniken. Upptagningsområdet är region
  Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Vi arbetar även med att
  sprida kunskap. Jag är involverad i flera forskningsprojekt som handlar om
  att kartlägga och utvärdera insatser på arbetsplatsen för att främja
  hälsa och god arbetsmiljö. En kanal där vi sprider kunskap är
  vår blogg om arbetsmiljö och miljö. En välbesökt blogg, med över 50
  000 besökare per år. Välkommen att besöka Arbets-och
  miljömedicinbloggen: www.arbetsochmiljomedicin.se [1]
  Jag är docent och är sedan 2020 adjungerad universitetslektor inom
  arbetsmedicin med inriktning ergonomi vid Linköpings Universitet,
  Institutionen för Hälsa, Medicin och vård. Jag undervisar vid läkar-
  och fysioterapiprogrammet samt vid master kurser.
  * Medicine doktors examen, Linköpings Universitet, 2012
  * Sjukgymnastutbildningen, 1987, magisterexamen 2000
  * Specialist i Sjukgymnastik inom Ortopedi, 2002
  * Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer, 2009/2010
  * Docent, Linköpings Universitet, 2020
  [1] http://www.arbetsochmiljomedicin.se

Forskningsbeskrivning

 • Som arbetsmiljöforskare har jag främst fokus på interventions- och
  implementeringsforskning. Min forskning handlar om förekomst av
  arbetsrelaterade besvär, både muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa,
  arbetsförmåga, ergonomi samt vilka åtgärder som kan vara effektiva för
  att förhindra arbetsskador och främja en sund och säker arbetsmiljö. Jag
  har uppdraget som forskningsledare för projektet "Patient and Workers Safety
  Study" (PAWSS).
  Mina pågående forskningsprojekt:
  * Nack- och skulderbesvär bland truckförare
  * Arbetsmiljö och hälsa inom tandvården
  * Vårdskador och arbetsskador
  * Riskbedömning och arbetsmiljöåtgärder inom hälso- och sjukvård samt
  omsorg
  * Stressprevention inom hälso- och sjukvård och inom grundskolan
  /*Min avhandling:* /"The Rehabilitation Process for Individuals with
  Musculoskeletal and Mental Disorders: Evaluation of Health, Functioning, Work
  Ability and Return to Work”.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI