Helena Tinnerholm Ljungberg

Helena Tinnerholm Ljungberg

Biträdande Lektor
Telefon: +46852487125
Mobile phone: +46702870557
Besöksadress: ,
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Kwak, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har arbetat vid enheten sedan våren 2020, först som postdoktor och nu
  som biträdande lektor. Jag är bland annat projektledare för
  utvärderingsprojektet Future work [1] och arbetar även i projektet
  Genusperspektiv på unga vuxnas sjukskrivningar [2]. Mina forskningsintressen
  är genusperspektiv på sjukskrivning och arbetsåtergång efter psykisk
  ohälsa.

  Jag disputerade i Statsvetenskap vid Stockholms universitet i december 2015,
  och arbetade därefter som postdoktor vid institutionen för idé- och
  lärdomshistoria, Uppsala universitet, under perioden 2017-2019. Min
  forskning genomfördes inom ramarna för forskningsprogrammet "Medicin i
  livets gränsområden". Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade jag
  även som universitetslektor i genusvetenskap på Stockholms universitet.
  Mina forskningsintressen är breda och tvärvetenskapliga men fokus ligger
  framför allt på skärningspunkten mellan hälsa, medicinsk forskning och
  utveckling och politik ur ett genusperspektiv.


  [1] https://ki.se/imm/future-work
  [2] https://ki.se/imm/genusperspektiv-pa-unga-vuxnas-sjukskrivningar

Artiklar

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2026
 • Postdoktor, Ide- och lärdomshistoria, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2017-2019

Examina och utbildning

 • Doktorsexamen, Statsvetenskap, Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI