Bilden beskriver forskargruppens vision i bild och text

Maja Jagodics forskargrupp

Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation.

Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.