Maja Jagodics forskargrupp

Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.

Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation

 

Bilden beskriver forskargruppens vision i bild och text
. Foto: N/A

Epigenetik består av stabila ändringar av genuttryck nedärvda från en cellgeneration till nästa utan förändring i DNA-sekvensen (den genetiska koden). Det skapar ytterligare och mer flexibla nivåer av reglering utöver och epigenetiska förändringar kan formas genom miljön.

Vi studerar hur epigenetiska mekanismer påverkar neuroinflammation hos människor och experimentella modeller. På grund av dess stabilitet kan epigenetiska modifieringar ge robusta och stabila biomarkörer för sjukdomsaktivitet. Med hjälp av reversibilitet kan det vara möjligt att ändra ett ogynnsamt epigenetiskt tillstånd och behandla sjukdomen.

Bild över biomarkörer och behandlingar
. Foto: N/A

Vi strävar efter att karaktärisera epigenetiska mekanismer som underligger neuroinflammation för att bättre förstå kroniska inflammatoriska sjukdomar och att utveckla nya behandlingar och biomarkörer. Epigenetiska förändringar uppstår som svar på inre och yttre miljö och fastställer tidpunkt och plats för genuttryck. Detta uppnås främst genom DNA- metylering, histonändringar, aktivering av nukleära faktorer och icke-kodande RNA vilka formar 3D-strukturen av genetiskt material.

Vårt fokus ligger på DNA-metylering och mikro-RNA. Vi undersöker (i) epigenetiskt arv av inflammation, (ii) epigenetiska landskap av inflammatoriska celler och inflammerad vävnad och (iii) genetiska och miljömässiga faktorer som styr epigenetiska tillstånd.

Forskningsprojekt

 • Epigenetic mechanisms of heritable risk factors
 • Epigenetic landscape of inflammatory cells
 • A role of micro RNAs in neuroinflammation
 • DNA methylation of multiple sclerosis lesions
 • DNA methylation of cell mediators in multiple sclerosis and animal models
 • Factors that control epigenetic states
 • Vitamin D induced epigenetic changes
 • Genetic control of epigenetic states

Utvalda publikationer

För komplett publikationslista vänligen gå till Google Scholar

Microglial autophagy-associated phagocytosis is essential for recovery from neuroinflammation.
Berglund R, Guerreiro-Cacais AO, Adzemovic MZ, Zeitelhofer M, Lund H, Ewing E, et al
Sci Immunol 2020 Oct;5(52):

C-type lectin receptors Mcl and Mincle control development of multiple sclerosis-like neuroinflammation.
N'diaye M, Brauner S, Flytzani S, Kular L, Warnecke A, Adzemovic MZ, et al
J Clin Invest 2020 02;130(2):838-852

Multiple sclerosis genomic map implicates peripheral immune cells and microglia in susceptibility.

Science 2019 09;365(6460):

Different epigenetic clocks reflect distinct pathophysiological features of multiple sclerosis.
Theodoropoulou E, Alfredsson L, Piehl F, Marabita F, Jagodic M
Epigenomics 2019 09;11(12):1429-1439

Tobacco smoking induces changes in true DNA methylation, hydroxymethylation and gene expression in bronchoalveolar lavage cells.
Ringh MV, Hagemann-Jensen M, Needhamsen M, Kular L, Breeze CE, Sjöholm LK, et al
EBioMedicine 2019 Aug;46():290-304

Therapeutic efficacy of dimethyl fumarate in relapsing-remitting multiple sclerosis associates with ROS pathway in monocytes.
Carlström KE, Ewing E, Granqvist M, Gyllenberg A, Aeinehband S, Enoksson SL, et al
Nat Commun 2019 07;10(1):3081

Neuronal methylome reveals CREB-associated neuro-axonal impairment in multiple sclerosis.
Kular L, Needhamsen M, Adzemovic MZ, Kramarova T, Gomez-Cabrero D, Ewing E, et al
Clin Epigenetics 2019 05;11(1):86

Combining evidence from four immune cell types identifies DNA methylation patterns that implicate functionally distinct pathways during Multiple Sclerosis progression.
Ewing E, Kular L, Fernandes SJ, Karathanasis N, Lagani V, Ruhrmann S, et al
EBioMedicine 2019 May;43():411-423

Small non-coding RNAs as important players, biomarkers and therapeutic targets in multiple sclerosis: A comprehensive overview.
Piket E, Zheleznyakova GY, Kular L, Jagodic M
J Autoimmun 2019 07;101():17-25

DNA methylation as a mediator of HLA-DRB1*15:01 and a protective variant in multiple sclerosis.
Kular L, Liu Y, Ruhrmann S, Zheleznyakova G, Marabita F, Gomez-Cabrero D, et al
Nat Commun 2018 06;9(1):2397

Fatal demyelinating disease is induced by monocyte-derived macrophages in the absence of TGF-β signaling.
Lund H, Pieber M, Parsa R, Grommisch D, Ewing E, Kular L, et al
Nat. Immunol. 2018 05;19(5):1-7

Functional genomics analysis of vitamin D effects on CD4+ T cells in vivo in experimental autoimmune encephalomyelitis ‬.
Zeitelhofer M, Adzemovic M, Gomez-Cabrero D, Bergman P, Hochmeister S, N'diaye M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 02;114(9):E1678-E1687

Smoking induces DNA methylation changes in Multiple Sclerosis patients with exposure-response relationship.
Marabita F, Almgren M, Sjöholm L, Kular L, Liu Y, James T, et al
Sci Rep 2017 Nov;7(1):14589

Hypermethylation of MIR21 in CD4+ T cells from patients with relapsing-remitting multiple sclerosis associates with lower miRNA-21 levels and concomitant up-regulation of its target genes.
Ruhrmann S, Ewing E, Piket E, Kular L, Cetrulo Lorenzi J, Fernandes S, et al
Mult. Scler. 2018 Sep;24(10):1288-1300

Circulating miR-150 in CSF is a novel candidate biomarker for multiple sclerosis.
Bergman P, Piket E, Khademi M, James T, Brundin L, Olsson T, et al
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2016 Jun;3(3):e219

Efficacy of vitamin D in treating multiple sclerosis-like neuroinflammation depends on developmental stage.
Adzemovic M, Zeitelhofer M, Hochmeister S, Gustafsson S, Jagodic M
Exp. Neurol. 2013 Nov;249():39-48

Acute treatment with valproic acid and l-thyroxine ameliorates clinical signs of experimental autoimmune encephalomyelitis and prevents brain pathology in DA rats.
Castelo-Branco G, Stridh P, Guerreiro-Cacais A, Adzemovic M, Falcão A, Marta M, et al
Neurobiol. Dis. 2014 Nov;71():220-33

Parent-of-origin effects implicate epigenetic regulation of experimental autoimmune encephalomyelitis and identify imprinted Dlk1 as a novel risk gene.
Stridh P, Ruhrmann S, Bergman P, Thessén Hedreul M, Flytzani S, Beyeen A, et al
PLoS Genet. 2014 Mar;10(3):e1004265

Combined sequence-based and genetic mapping analysis of complex traits in outbred rats.
, Baud A, Hermsen R, Guryev V, Stridh P, Graham D, et al
Nat. Genet. 2013 Jul;45(7):767-75

Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis.
, , Sawcer S, Hellenthal G, Pirinen M, Spencer C, et al
Nature 2011 Aug;476(7359):214-9

A role for VAV1 in experimental autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis.
Jagodic M, Colacios C, Nohra R, Dejean A, Beyeen A, Khademi M, et al
Sci Transl Med 2009 Dec;1(10):10ra21

Gruppmedlemmar

Nuvarande finansiering

 • Horizon2020 EU/IMI2 "EUbOPEN" grant
 • Knut and Alice Wallenberg Foundation
 • European Research Council consolidator (ERC-CoG) grant
 • Vetenskapsrådet
 • EU/Horizon2020 (co-coordinator)
 • Karolinska Institutet Senior Research Fellow Grant
 • Karolinska Institutets KID-medel
 • Regionalt ALF-avtal mellan KI och SLL
 • AstraZeneca/SciLifeLab Joint Research Collaboration (co-applicant)
 • Hjärnfonden
 • The NEURO fund

Nyheter

Interview with Maja Jagodic in Swedish Television for the new program Rapport, on September 3rd 2020

KI News, October 16 2020: Study explains the process that exacerbates MS

Interview with Maja Jagodic, published 2020 at the Knut and Alice Wallenberg Foundation website

Mechanism controlling multiple sclerosis risk identified
https://ki.se/en/news/mechanism-controlling-multiple-sclerosis-risk-identified
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619122530.htm

Smoking induces DNA methylation changes in multiple sclerosis patients
https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/11/22/study-confirms-that-smoking-affects-process-linked-to-ms-patients-gene-activity/

MultipleMS
https://www.multiplems.eu/

Best PI at KI award
https://sites.google.com/site/kipostdocsorganization/news