Skip to main content

Maja Jagodics forskargrupp

Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation

Syftet med vår forskning är att karaktärisera de epigenetiska mekanismer som gör patogena celler ”aggressiva” och målceller ”sårbara” i multipel skleros. Vår förhoppning är att förstå varför sjukdomen uppkommer och på så sätt få en förbättrad sjukdomsbehandling.

Epigenetik består av stabila ändringar av genuttryck nedärvda från en cellgeneration till nästa utan förändring i DNA-sekvensen (den genetiska koden). Det skapar ytterligare och mer flexibla nivåer av reglering utöver och epigenetiska förändringar kan formas genom miljön.

Vi studerar hur epigenetiska mekanismer påverkar neuroinflammation hos människor och experimentella modeller. På grund av dess stabilitet kan epigenetiska modifieringar ge robusta och stabila biomarkörer för sjukdomsaktivitet. Med hjälp av reversibilitet kan det vara möjligt att ändra ett ogynnsamt epigenetiskt tillstånd och behandla sjukdomen.

Vi strävar efter att karaktärisera epigenetiska mekanismer som underligger neuroinflammation för att bättre förstå kroniska inflammatoriska sjukdomar och att utveckla nya behandlingar och biomarkörer. Epigenetiska förändringar uppstår som svar på inre och yttre miljö och fastställer tidpunkt och plats för genuttryck. Detta uppnås främst genom DNA- metylering, histonändringar, aktivering av nukleära faktorer och icke-kodande RNA vilka formar 3D-strukturen av genetiskt material.

Vårt fokus ligger på DNA-metylering och mikro-RNA. Vi undersöker (i) epigenetiskt arv av inflammation, (ii) epigenetiska landskap av inflammatoriska celler och inflammerad vävnad och (iii) genetiska och miljömässiga faktorer som styr epigenetiska tillstånd.

Forskningsprojekt

 • Epigenetic mechanisms of heritable risk factors
 • Epigenetic landscape of inflammatory cells
 • A role of micro RNAs in neuroinflammation
 • DNA methylation of multiple sclerosis lesions
 • DNA methylation of cell mediators in multiple sclerosis and animal models
 • Factors that control epigenetic states
 • Vitamin D induced epigenetic changes
 • Genetic control of epigenetic states

Utvalda publikationer

För komplett publikationslista vänligen gå till Google Scholar

DNA methylation as a mediator of HLA-DRB1*15:01 and a protective variant in multiple sclerosis.
Kular L, Liu Y, Ruhrmann S, Zheleznyakova G, Marabita F, Gomez-Cabrero D, et al
Nat Commun 2018 06;9(1):2397

Fatal demyelinating disease is induced by monocyte-derived macrophages in the absence of TGF-β signaling.
Lund H, Pieber M, Parsa R, Grommisch D, Ewing E, Kular L, et al
Nat. Immunol. 2018 05;19(5):1-7

Functional genomics analysis of vitamin D effects on CD4+ T cells in vivo in experimental autoimmune encephalomyelitis ‬.
Zeitelhofer M, Adzemovic M, Gomez-Cabrero D, Bergman P, Hochmeister S, N'diaye M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 02;114(9):E1678-E1687

Smoking induces DNA methylation changes in Multiple Sclerosis patients with exposure-response relationship.
Marabita F, Almgren M, Sjöholm L, Kular L, Liu Y, James T, et al
Sci Rep 2017 Nov;7(1):14589

Hypermethylation of MIR21 in CD4+ T cells from patients with relapsing-remitting multiple sclerosis associates with lower miRNA-21 levels and concomitant up-regulation of its target genes.
Ruhrmann S, Ewing E, Piket E, Kular L, Cetrulo Lorenzi J, Fernandes S, et al
Mult. Scler. 2018 Sep;24(10):1288-1300

Circulating miR-150 in CSF is a novel candidate biomarker for multiple sclerosis.
Bergman P, Piket E, Khademi M, James T, Brundin L, Olsson T, et al
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2016 Jun;3(3):e219

Efficacy of vitamin D in treating multiple sclerosis-like neuroinflammation depends on developmental stage.
Adzemovic M, Zeitelhofer M, Hochmeister S, Gustafsson S, Jagodic M
Exp. Neurol. 2013 Nov;249():39-48

Acute treatment with valproic acid and l-thyroxine ameliorates clinical signs of experimental autoimmune encephalomyelitis and prevents brain pathology in DA rats.
Castelo-Branco G, Stridh P, Guerreiro-Cacais A, Adzemovic M, Falcão A, Marta M, et al
Neurobiol. Dis. 2014 Nov;71():220-33

Parent-of-origin effects implicate epigenetic regulation of experimental autoimmune encephalomyelitis and identify imprinted Dlk1 as a novel risk gene.
Stridh P, Ruhrmann S, Bergman P, Thessén Hedreul M, Flytzani S, Beyeen A, et al
PLoS Genet. 2014 Mar;10(3):e1004265

Combined sequence-based and genetic mapping analysis of complex traits in outbred rats.
, Baud A, Hermsen R, Guryev V, Stridh P, Graham D, et al
Nat. Genet. 2013 Jul;45(7):767-75

Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis.
, , Sawcer S, Hellenthal G, Pirinen M, Spencer C, et al
Nature 2011 Aug;476(7359):214-9

A role for VAV1 in experimental autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis.
Jagodic M, Colacios C, Nohra R, Dejean A, Beyeen A, Khademi M, et al
Sci Transl Med 2009 Dec;1(10):10ra21

Gruppmedlemmar

 

Forskare

Maja Jagodic

Telefon: 08-517 762 58
Enhet: Neuro Jagodic
E-post: Maja.Jagodic@ki.se

 

 

Doktorand

Ewoud Ewing

Enhet: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
E-post: ewoud.ewing@ki.se

 

 

Postdoc

Lara Kular

Enhet: Neuro Jagodic
E-post: lara.kular@ki.se

 

 

 

 

Bioinformatiker

Maria Needhamsen

Enhet: Neuro Jagodic
E-post: maria.needhamsen@ki.se

 

 

Postdoc

Majid Pahlevan

Enhet: Neuro Jagodic
E-post: majid.pahlevan.kakhki@ki.se

 

 

Forskarstuderande

Eliane Piket

E-post: eliane.piket@ki.se

 

 

Anknuten

Galina Zheleznyakova

Enhet: Neuro Jagodic
E-post: Galina.Zheleznyakova@ki.se

 

Nuvarande finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • EU/Horizon2020 (co-coordinator)
 • Karolinska Institutet Senior Research Fellow Grant
 • Karolinska Institutets KID-medel
 • Regionalt ALF-avtal mellan KI och SLL
 • AstraZeneca/SciLifeLab Joint Research Collaboration (co-applicant)
 • Hjärnfonden
 • The NEURO fund

Nyheter

 1. Mechanism controlling multiple sclerosis risk identified
  https://ki.se/en/news/mechanism-controlling-multiple-sclerosis-risk-identified
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619122530.htm
   
 2. Smoking induces DNA methylation changes in multiple sclerosis patients
  https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/11/22/study-confirms-that-smoking-affects-process-linked-to-ms-patients-gene-activity/
   
 3. MultipleMS
  https://www.multiplems.eu/
   
 4. Best PI at KI award
  https://sites.google.com/site/kipostdocsorganization/news