Skip to main content

Idrottsmedicin

Forskningen bedrivs vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU, där den pågående kliniska forskningen för närvarande främst är inriktad på knäskador, framförallt främre korsbandsskador. Kartläggningen rör allt ifrån uppkomstmekanismen till behandling, rehabilitering och återgång till idrott. Målet med analys av uppkomstmekanism är att försöka att finna ett mönster som i sin tur kan leda till förebyggande åtgärder.

Forskargruppsledare

Per-Mats Janarv

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU
Sophiahemmet
Valhallavägen 91
114 86 Stockholm

  CIFU

  Pågående forskningsprojekt

  • Behandling vid skador och besvär i senor
  • Främre korsbandsskador på växande individer
  • Förklaringsmodell till resultatet av olika behandlingsresultat vid allvarliga ligamentskador i knäleden
  • Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion
  • Behandling av degenerativa meniskskador
  • Broskskador i knäleden
  • Träning med syfte att minska ländryggsbesvär hos gymnaster
  • Idrottsskadeprevention
  • Preventionsforskning på främre korsbandsskador på alpina skidåkare
  • ACL - skillnad mellan knäfunktion och aktivitetsnivå mellan män och kvinnor eller mellan de som har opererats med knäskålssena respektive hamstringssena
  • Knäfunktion hos personer som genomgått revisionskirurgi efter ACL-rekonstruktion - jämförelse postoperativa resultat med personer som genomgått primär ACL-rekonstruktion

  Medlemmar i gruppen

  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Björn Engström

  Annan grund
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Magnus Forssblad

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Hege Grindem

  Lektor, biträdande
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Danuta Krukowski

  Anknuten till Undervisning/handledning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Christina Mikkelsen

  Adjunkt, adjungerad
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Eva Bengtsson Moström

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Anna Pappas

  Annan grund
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Tönu Saartok

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Kerstin Sunding

  Anknuten till Undervisning/handledning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Anders Stålman

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Suzanne Werner

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Maria Westin

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Lotta Willberg

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi

  Malin Åman

  Anknuten till Forskning
  K1.MMK.Idrottsmedicin
  K1 Molekylär medicin och kirurgi