Idrottsmedicin

Forskningen bedrivs vid Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU, där den pågående kliniska forskningen för närvarande främst är inriktad på knäskador, framförallt främre korsbandsskador. Kartläggningen rör allt ifrån uppkomstmekanismen till behandling, rehabilitering och återgång till idrott. Målet med analys av uppkomstmekanism är att försöka att finna ett mönster som i sin tur kan leda till förebyggande åtgärder.

Forskargruppsledare

Anders Stålman

Docent i ortopedi
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU
Sophiahemmet
Valhallavägen 91
114 86 Stockholm

CIFU

Pågående forskningsprojekt

 • Behandling vid skador och besvär i senor
 • Främre korsbandsskador på växande individer
 • Förklaringsmodell till resultatet av olika behandlingsresultat vid allvarliga ligamentskador i knäleden
 • Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion
 • Behandling av degenerativa meniskskador
 • Broskskador i knäleden
 • Träning med syfte att minska ländryggsbesvär hos gymnaster
 • Idrottsskadeprevention
 • Preventionsforskning på främre korsbandsskador på alpina skidåkare
 • ACL - skillnad mellan knäfunktion och aktivitetsnivå mellan män och kvinnor eller mellan de som har opererats med knäskålssena respektive hamstringssena
 • Knäfunktion hos personer som genomgått revisionskirurgi efter ACL-rekonstruktion - jämförelse postoperativa resultat med personer som genomgått primär ACL-rekonstruktion

Medlemmar i gruppen

Eva Andersson

Anknuten till forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Riccardo Cristiani

Postdoktorala studier
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Eliason

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christoffer Von Essen

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magnus Forssblad

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Manne Godhe

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Frida Hansson

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Holmgren

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Per-Mats Janarv

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ida Kindlund

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Kauppinen

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Joanna Kvist

Gästprofessor
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Aamir salah Mahdi

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christina Mikkelsen

Adjungerad adjunkt
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Eva Bengtsson Moström

Anknuten till Undervisning/handledning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Pappas

Annan grund
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Dzan Rizvanovic

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Erik Rönnblad

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Tönu Saartok

Anknuten till Undervisning/handledning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Alexander Sandon

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Sjöberg

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Melanie Svensson

Doktorand
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Suzanne Werner

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Westin

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Tobias Wörner

Anknuten till Forskning
Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Chatrin Lindahl
2023-06-22