Marita Löfgren Harringe

Marita Löfgren Harringe

Adjunkt | Docent
E-postadress: marita.harringe@ki.se
Besöksadress: Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU, 11486 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Idrottsmedicin, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskningskoordinator och utbildningsansvarig i forskargrupp
  Idrottsmedicin. Jag är också ledamot och vetenskaplig sekreterare i Svensk
  Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) och ledamot av
  styrgruppen för Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning (CIFU).

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har en tydlig Idrottsmedicinsk och fysioterapeutisk inriktning
  och inkluderar metodutveckling, diagnosspecifik rehabilitering och
  skadeprevention. Jag har framförallt studerat gymnastik och alpin
  skidåkning och följt dessa idrotter med avseende på skadebild, behandling
  och prevention. För närvarande driver jag två större forskningsprojekt:
  "Återgång till gymnastik efter en korsbandsskada" och "Läkning av en
  smärtande hälsena", samt är huvudhandledare för ett doktorandprojekt
  "Återgång till fysisk aktivitet efter en främre korsbandsskada med
  speciellt fokus på återgång till fotboll". Vi ligger också i
  startgroparna för att utvärdera behandling av patellartendinopati där
  såväl kirurgiska som fysioterapeutiska interventioner ingår.

Undervisning

 • Jag har haft en rad pedagogiska uppdrag inom KI med ett särskilt
  utbildningsansvar 2012-2013 vid programmet för fysioterapi och sedan 2018
  som utbildningsansvarig vid forskargrupp idrottsmedicin. Under 2012-2015
  verkade jag som kursansvarig för "Examensarbete i fysioterapi - tema
  vetenskapligt arbete, 15hp" vid programmet för fysioterapi, Institutionen
  för neurobiologi, vårdevetenskap och samhälle, samt som kursansvarig för
  "Kompletteringskurs för kandidatexamen, 15hp", en fristående kurs vid samma
  Institution. Sedan 2017 är jag kursansvarig för, tillika grundare av,
  kursen "Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15hp", vid
  Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskargrupp
  Idrottsmedicin, samt har ett delat kursansvar för kurs i "Idrottsmedicin och
  Idrottsvetenskaplig metodik, 30hp", vid samma Institution. I min roll som
  forskare och pedagog har jag handlett ett stort antal forskningsprojekt på
  grund- och avancerad nivå som lett till ett 40-tal kandidatexamen, 20-tal
  magister/masterexamen och en doktorsexamen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2024
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI