Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU) arbetar med forskning, utbildning och medicinsk service utifrån ett idrottsligt perspektiv. Geografiskt är CIFU förlagt till Sophiahemmet i Stockholm med ambitionen att bli ett nationellt nav för svenska aktiviteter inom dessa områden och en plattform för internationellt samarbete.

10th Stockholm Arthroscopy & Rehabilitation Conference

Aktuellt