Tobias Wörner

Anknuten till Forskning
E-postadress: tobias.worner@ki.se
Besöksadress: Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU, 11486 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Idrottsmedicin, 171 76 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI