Diagnostisk radiologi

This page in English

Forskargruppen omfattar muskuloskeletal, abdominell radiologi, nuklearmedicin, thoraxradiologi och mammografi. Inom gruppen finns professorer, biträdande lektorer och flera registrerade doktorander, samtliga specialister i diagnostisk radiologi. Doktoranderna handleds av två handledare på kliniken, resterande externt. Flertalet specialister är systematiskt engagerade i röntgenutvärderingar vid onkologiska läkemedelsstudier.

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Lennart Blomqvist

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Lennart.K.Blomqvist@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, A8:01
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt

Projekt som pågår rör mammografi, låg-dos virtuell coloskopi, tunntarm, colon och rektumstudier, leverfunktionsstudie, aortastudier, studier av perifera nerver, kontrastmedelsstudier samt gynonkologiska tillämpningar med magnetkamera. Vi genomför även flera studier med nuklearmedicinska tillämpningar inkl PET samt kontrastförstärkt ultraljud av lever och mjukdelar. Vi har studier av venös trombos med ultraljud och magnetkamera.

Projekt Gruppledare
Basal skelettmorfologi och barnradiologi Hans Ringertz
Abdominell radiologi och kliniska prövningar Lennart Blomquist
Nuklearmedicin Hans Jacobsson
Bröstets sjukdomar Gunilla Svane
Muskoloskelektal radiologi Veli Söderlund

Medlemmar i gruppen

Docent

Edward Azavedo

Telefon: 08-622 68 10
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Edward.Azavedo@ki.se

Anknuten

Ulla Katarina Bodén

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Katarina.Boden@ki.se

Anknuten

Martina Eriksson

Telefon: 070-246 66 84
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: martina.eriksson@ki.se

Doktorand

Susanne Fridsten

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: susanne.fridsten@ki.se

Doktorand

Vitali Grozman

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: vitali.grozman@ki.se

Doktorand

Karl Hansson

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: karl.hansson@ki.se

Anknuten

Hans Jacobsson

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Hans.Jacobsson@ki.se

Anknuten

Fausto Labruto

Telefon: 08-517 700 00
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Fausto.Labruto@ki.se

Anknuten

Thomas Lindahl

Telefon: 0517-984 34
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Thomas.Lindahl@ki.se

Forskare

Sven Nyrén

Telefon: 08-517 728 92
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Sven.Nyren@ki.se

Anknuten

Elisabeth-Eva Radecka

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: elisabeth-eva.radecka@ki.se

Professor emeritus

Hans Ringertz

Telefon: 08-517 745 00
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Hans.Ringertz@ki.se

Anknuten

Erik Rollvén

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Erik.Rollven@ki.se

Doktorand

Patricia Sandqvist

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: patricia.sandqvist@ki.se

Forskare

Mikael Skorpil

Telefon: 08-517 700 00
Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Mikael.Skorpil@ki.se

Anknuten

Anders Sundin

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: anders.sundin@ki.se

Forskare

Chikako Suzuki

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: chikako.suzuki@ki.se

Docent

Gunilla Svane

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Gunilla.Svane@ki.se

Anknuten

Parvin Tavakol

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: parvin.tavakol@ki.se

Student

Maria Vinell

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: maria.vinell@ki.se

Anknuten

Anders Wennerberg

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Anders.Wennerberg@ki.se

Anknuten

Catrine Wetterqvist

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: catrine.wetterqvist@ki.se

Anknuten

Marius Wick

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: marius.wick@ki.se

Radiologi