Skip to main content

Diagnostisk radiologi

Forskargruppen omfattar muskuloskeletal, abdominell radiologi, nuklearmedicin, thoraxradiologi och mammografi. Inom gruppen finns professorer, biträdande lektorer och flera registrerade doktorander, samtliga specialister i diagnostisk radiologi. Doktoranderna handleds av två handledare på kliniken, resterande externt. Flertalet specialister är systematiskt engagerade i röntgenutvärderingar vid onkologiska läkemedelsstudier.

Forskargruppsledare

Lennart Blomqvist

Professor/överläkare
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, B1:01
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt

Projekt som pågår rör mammografi, låg-dos virtuell coloskopi, tunntarm, colon och rektumstudier, leverfunktionsstudie, aortastudier, studier av perifera nerver, kontrastmedelsstudier samt gynonkologiska tillämpningar med magnetkamera. Vi genomför även flera studier med nuklearmedicinska tillämpningar inkl PET samt kontrastförstärkt ultraljud av lever och mjukdelar. Vi har studier av venös trombos med ultraljud och magnetkamera.

Projekt och gruppledare

Basal skelettmorfologi och barnradiologi Hans Ringertz

Abdominell radiologi och kliniska prövningar Lennart Blomquist

Nuklearmedicin Hans Jacobsson

Bröstets sjukdomar Gunilla Svane

Muskoloskelektal radiologi Veli Söderlund

Medlemmar i gruppen

Anders Elvin

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Martina Eriksson

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Vitali Grozman

Doktorand
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Karl Hansson

Doktorand
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Per Grybäck

Forskare
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Hans Jacobsson

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fausto Labruto

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Thomas Lindahl

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sven Nyrén

Forskare
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Hans Ringertz

Professor emeritus
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Erik Rollvén

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Patricia Sandqvist

Doktorand
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Mikael Skorpil

Forskare
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anders Sundin

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Chikako Suzuki

Forskare
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Gunilla Svane

Docent
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Parvin Tavakol

Anknuten
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Diagnostisk radiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1