Diagnostisk radiologi

Forskargruppen omfattar muskuloskeletal, abdominell radiologi, nuklearmedicin, thoraxradiologi och mammografi. Inom gruppen finns professorer, biträdande lektorer och flera registrerade doktorander, samtliga specialister i diagnostisk radiologi. Doktoranderna handleds av två handledare på kliniken, resterande externt. Flertalet specialister är systematiskt engagerade i röntgenutvärderingar vid onkologiska läkemedelsstudier.

Forskargruppsledare

Lennart Blomqvist

Professor/överläkare
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, B1:01
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt

Projekt som pågår rör mammografi, låg-dos virtuell coloskopi, tunntarm, colon och rektumstudier, leverfunktionsstudie, aortastudier, studier av perifera nerver, kontrastmedelsstudier samt gynonkologiska tillämpningar med magnetkamera. Vi genomför även flera studier med nuklearmedicinska tillämpningar inkl PET samt kontrastförstärkt ultraljud av lever och mjukdelar. Vi har studier av venös trombos med ultraljud och magnetkamera.

Projekt och gruppledare

  • Basal skelettmorfologi och barnradiologi Hans Ringertz
  • Abdominell radiologi och kliniska prövningar Lennart Blomquist
  • Nuklearmedicin Hans Jacobsson
  • Bröstets sjukdomar Gunilla Svane
  • Muskoloskelektal radiologi Veli Söderlund

Medlemmar i gruppen

Edward Azavedo

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Susanne Fridsten

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Vitali Grozman

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Per Grybäck

Anknuten till Forskning
08-517 724 83
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Hans Jacobsson

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Masoud Jadidi

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Kistner

Anknuten till Forskning
Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Patrick Masaba

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sven Nyrén

Anknuten till Forskning
072-596 40 75
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Hans Ringertz

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Patricia Sandqvist

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Mikael Skorpil

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anders Sundin

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Helena Sundström

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Chikako Suzuki

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Gunilla Svane

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Parvin Tavakol

Anknuten till Forskning
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Catrine Wetterqvist

Annan grund
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi