Alejandro Sanchez-Crespo

Anknuten till Forskning
Besöksadress: P9 (Helikopterbyggnaden) plan 2, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Övriga Med strålningsfysik SLL, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Betydelsen av moderna radiologiska metoder: 68Ga-PSMA PET/CT och WB-DWI MRI för stadieindelning av patienter med primär diagnostiserad prostatacancer
  Region Stockholm
  1 April 2020 - 31 December 2022
 • Klinisk implementering av förbättrade PSMA-baserade radiofarmaka för diagnostik och behandling av avancerade prostatacancer.
  Region Stockholm
  1 January 2019 - 31 December 2019
 • Primär hyperparatyreoidism, en folksjukdom. Kliniska, fysiologiska och epidemiologiska studier för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning
  Region Stockholm
  1 January 2017 - 31 December 2018
 • PET/CT för biologisk profilering av patienteter med prostatacancer återfall inför strålbehandling
  Region Stockholm
  1 April 2015 - 31 December 2018
 • Känslighet av 11C-Acetat PET för biologisk profilering av prostata cancer inför strålbehandling
  Prostatacancerförbundet
  25 April 2014 - 27 December 2017
 • Mekanismer bakom förbättrat gasutbyte i bukläge vid akut lungsvikt.
  Region Stockholm
  1 January 2007 - 31 December 2009

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Handledare

 • Patricia Sanqvist, Preoperative localisation of parathyroid adenoma in primary hyperparathyroidism using 99mTc-sestamibi SPECT/CT : an evolving scanning protocol, https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/47917/Thesis_Patricia_Sandqvist.pdf?sequence=3&isAllowed=y, 2014
 • Malin Kjellberg, Lung function measured with SPECT in infants and children with bronchopulmonary dysplasia : correlation with respiratory management and clinical grading, http://hdl.handle.net/10616/46639, 2012

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, Etikprövningsmyndigheten, Swedish Ethical Review authority, 2021-2026

Gästforskning och resestipendier

 • Vetenskapligt utbyte med Center for Research in Molecular Medicine and Chronic Diseases (CiMUS), University of Santiago de Compostela, University of Santiago de Compostela, 2024-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI